Bolje mogućnosti za obrazovanje i integraciju Roma u Srbiji, osnaživanje mladih Roma i reintegracija povratnika

Naručilac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ)

Partner: Fond za obrazovanje Roma

Trajanje projekta: 2016-2019 (1. faza)

Izazov

  • Borba protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima je Romima obezbeđen pristup kvalitetnom obrazovanju i zapošljavanju

Pristup

Krajem 2016. godine, Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ) dodelilo je Fondu za obrazovanje Roma 2.373.950 evra. Grantom je upravljala Nemačka razvojna banka, a sprovodilo ga je predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji, sa ciljem kombinovanja programa srednjoškolskih stipendija i specijalizovane obuke za sticanje profesionalnih veština za Rome koji stupaju na srpsko tržište rada.

Projekat se sastoji iz tri komponente, a to su: podrška za srednjoškolsko obrazovanje mladih Roma, podrška zapošljivosti maturanata stipendista srednjoškolskog programa Fonda za obrazovanje Roma i promovisanje reintegracije romskih povratnika iz Nemačke u srpsko društvo.

Zbog slabih mogućnosti za zapošljavanje posle mature, kombinovanih sa socioekonomskim i kulturnim pritiskom, Romi često napuštaju školovanje. Istovremeno, mnogi poslodavci i dalje nerado zapošljavaju Rome koji su završili srednju školu ili fakultet, čak i ako imaju odgovarajuće kvalifikacije. Takođe, jaka konkurencija za slobodna radna mesta dodatno pogoršava situaciju.

Uticaj

  • Promocija srednjoškoloskog obrazovanja među romskom omladinom:

Ovom merom se kroz program stipendiranja obezbeđuje podrška za 500 dece, čime se smanjuje broj onih koji napuštaju školovanje i poboljšava se školski uspeh stipendista.

  • Promocija zapošljivosti stipendista srednjoškolskog programa Fonda za obrazovanje Roma:

Svake godine najmanje 50 romskih srednjoškolaca i studenata provodi nekoliko meseci na stažiranju, a najmanje 25 romskih studenata ide na stručno usavršavanje.

  • Promocija reintegracije migranata koji se iz Nemačke vraćaju u Srbiju:

Svake godine najmanje 100 romskih porodica koje se iz Nemačke vrate u Srbiju dobija podršku u procesu reintegracije – naročito reintegracije dece u srpski obrazovni sistem.

Implemented by