Energetska efikasnost u javnim zgradama

Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ); EU

Partneri: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Period trajanja projekta: od 2014.

Izazovi

  • Mnoge školske zgrade u Srbiji su stare, potrebno ih je sanirati, a takođe su i energetski neefikasne.
  • Opštine nemaju dovoljno finansijskih mogućnosti da investiraju u sanaciju školskih zgrada, tako da često mogu da se preduzimaju samo najhitnije mere.

Pristup

Cilj programa je energetski efikasna sanacija oko 30 školskih zgrada kako bi se potrošnja energije smanjila za najmanje 20% i poboljšalo okruženje u kojem se u školama koje učestvuju u ovom programu uči i podučava. Investicione mere će se koncentrisati na izolaciju zgrada (zidovi, krov, prozori, itd). Stari i neefikasni sistemi grejanja biće zamenjeni i primeniće se efikasna rešenja za ventilaciju zgrada

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  Srbije će tokom implementacije projekta imati podršku iskusnog savetnika. Savetnik između ostalog priprema energetske revizije zgrada i formuliše jasne i održive mere.

Rezultati

Projekat će

  • povećati energetsku efikasnost školskih zgrada koje učestvuju u projektu,
  • poboljšati uslove za učenje i rad za oko 15.000 učenika i 2.000 nastavnika,
  • biti implementiran zajedno sa projektom tehničke saradnje „Energetska efikasnost u zgradama“.

Implemented by