Energetska efikasnost uz ekološko upravljanje kvalitetom uglja

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Partneri: Elektroprivreda Srbije (EPS)

Projektni period: od 2012. godine

Izazovi

  • Potreba za ekološkim upravljanjem kvalitetom uglja u ugljenokopu Kolubara.
  • Značajno zagađenje zbog emisija CO2, SO2 i NOX zbog kvaliteta sastava lignita koji je ispod optimalnog a koji se uglavnom koristi u termoelektrani Nikola Tesla.

Pristup

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom uglja u površinskim kopovima u zapadnom delu basena Kolubara. Termoelektrane treba da dobiju jedinstveni kvalitet uglja za proizvodnju energije.

Ukupni troškovi projekta iznose 182 miliona evra (KfW: 74 miliona evra, EBRD sufinansiranje: 80 miliona evra i EPS: 28 miliona evra).

Rezultati

Projekat:

  • Omogućava efikasniju i čistiju proizvodnju električne energije,
  • Omogućava smanjenje emisije CO₂ za oko 700.000 tona godišnje, emisije SO₂ za oko 3.800 tona godišnje i emisije NOX za oko 800 tona godišnje.

Implemented by