Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE)

Po nalogu Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Evropske unije, Vlade Savezne Republike Austrije, Vlade Švajcarske, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB), Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Holandske razvojne banke (FMO), Danske međunarodne razvojne agencije (DANIDA), Republike Albanije, Republike Jermenije, Republike Azerbejdžan, Republike Gruzija, Republike Belorusija, privatnih institucionalnih investitora

Partner: Sal. Oppenheim (menadžer Fonda), Finance in Motion (konsultant menadžera), Citybank of Luxemburg (banka za deponovanje)

Projektni period: od 2005.

Izazovi

  • Integrisanje većeg broja fondova u jedan regionalni fond uspostavljen za jugoistočnu Evropu.

Pristup

Na osnovu dobrog iskustva sa fondovima za mikrofinansiranje u BH, Crnoj Gori i na Kosovu kao i na osnovu predloga nekoliko donatora, nemačka razvojna banka KfW pokrenula je 2002. godine Evropski fond za Srbiju (EFS). Osnovna ideja bila je da EFS obezbedi dugoročno refinansiranje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Pored kreditnih linija EFS nudi i konsultantske usluge za unapređenje i efikasnost odeljenja za kreditnu analizu, za jačanje podrške malim i srednjim preduzećima i za monitoring kreditnog portfolija partnerske banke.

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) integriše sva nacionalna portfolija za mikrofinansiranje u jedan jedinstveni fond za sve zemlje jugoistočne Evrope.

Rezultati

EFSE

  • je primer najbolje prakse za koordinisani rad najznačajnijih donator u jugoistočnoj Evropi u jednom sektoru.
  • uspešno koristi privatne investicije kroz specijalnu strukturu upravljanja rizikom.
  • je od koristi za mala i srednja preduzeća u jugoistočnoj Evropi sa 69% svog investicionog portfolija.
  • odobrava kreditne linije za sanaciju stanova (22%) i podršku poljoprivredi (9%).
  • sarađuje sa 59 finansijskih partnera i spada u najveće razvojne fondove za mikrofinansiranje na svetu.

Implemented by