Međusektorska pitanja

Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje

Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje objedinjuje nemačko-srpske projekte razvojne saradnje. Ovom inicijativom pripremaju se i objedinjuju buduće mere i prioriteti na tri osnovna polja: održivi privredni razvoj, dobro upravljanje i zeleni sektor Nemačke razvojne saradnje. Uzevši ovo u obzir, cilj Inicijative je poboljšanje strukturnog i pravnog okvira, povećanje mogućnosti zaposlenja, kao i razvoj privatnog sektora, imajući u vidu i socijalnu dimenziju održivosti. Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje zasniva se na integrativnom pristupu i podržava razvoj novih koncepata i inovativnih ideja.

Nemačka razvojna saradnja pruža podršku romskoj populaciji u Srbiji

Socijalna inkluzija kao najvažniji cilj

Jedan od značajnijih ciljeva nemačko-srpske saradnje je integrisanje ranjivih grupa i romske populacije u srpsko društvo.

Pripadnici romske populacije u Srbiji često žive na marginama društva i suočavaju se sa brojnim izazovima prilikom pokušaja da pristupe tržištu rada i drugim sferama društvenog života. Naši zajednički ciljevi obuhvataju:

  • unapređenje SOCIOEKONOMSKOG STATUSA ROMSKE MANJINE U SRBIJI,
  • omogućavanje POTPUNOG OSTVARENJA MANJINSKIH PRAVA,
  • eliminisanje DISKRIMINACIJE,
  • uključivanje svih članova ROMSKE POPULACIJE U SVE SEGMENTE DRUŠTVA.

Regionalna saradnja

Pored bilateralnih projekata, Vlada Nemačke podržava i regionalnu saradnju Srbije sa drugim državama Zapadnog Balkana. Regionalna saradnja omogućava državama učesnicama da podele znanja i iskustva u vezi sa specifičnim problemima koji imaju dodirnih tačaka. Pruža platformu za regionalnu razmenu i jača regionalnu saradnju predviđenu Berlinskim procesom. Projekti regionalne saradnje će svim državama Zapadnog Balkana olakšati pristup Evropskoj uniji.