Naš PRAKTIČNI RAD

Obrazovanje

U saradnji sa Fondom za obrazovanje Roma, nudimo programe stipendiranja sa ciljem veće zastupljenosti Roma u srednjoškolskom obrazovanju. Pored toga, promovišemo i stipendije u kompanijama i specijalizovane obuke za sticanje profesionalnih veština.

romi-obrazovanjem-do-posla.org.rs

Zaposlenje

Različite mere za formalno i neformalno obrazovanje i zaposlenje pružaju mladim Romima bolje prilike na tržištu rada. Zahvaljujući našim merama, do sada je 1.328 Roma dobilo priliku za bolje informisanje, sticanje veština i uključivanje u tržište rada, a samim tim i u društvo.

romi-obrazovanjem-do-posla.org.rs

www.giz.de/en/worldwide/38765.html

www.giz.de/en/worldwide/31760.html

www.giz.de/en/worldwide/62318.html

www.giz.de/en/worldwide/21215.html

www.giz.de/en/worldwide/81535.html

Socijalna zaštita

Predškolske ustanove, škole i ambulante pružaju pristup objektima javnih usluga, posebno ranjivim grupama, poput romske manjine i povratnika. Pružamo im podršku u opštinama širom Srbije.

www.giz.de/en/worldwide/68587.html

www.giz.de/en/worldwide/66388.html

Zdravlje i smeštaj

U okviru Nemačke razvojne saradnje radi se i na unapređenju životnih uslova u romskim naseljima izgradnjom četiri dečja igrališta i poboljšavanjem komunalne infrastrukture.

www.giz.de/en/worldwide/81535.html

www.giz.de/en/worldwide/38765.html

ROMI POVRATNICI

Romi povratnici suočavaju se sa velikim izazovima u reintegrisanju u lokalne zajednice kao i pri pronalaženju posla. Zbog toga su projekti Nemačke razvojne saradnje, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama i preduzećima, usmereni na pružanje podrške Romima povratnicima u unapređenju položaja u srpskom društvu, sa posebnim fokusom na integrisanje u tržište rada.
romi-obrazovanjem-do-posla.org.rs

www.giz.de/en/worldwide/62318.html

www.giz.de/en/worldwide/38765.html

www.giz.de/en/worldwide/81535.html

RELEVANTNI PROJEKTI:

odskoledoposla.org/

www.startfinder.de/sr/pronaci-savet/centar-za-savetovanje-u-srbiji

www.giz.de/en/worldwide/81535.html

www.giz.de/en/worldwide/66388.html

www.giz.de/en/worldwide/68587.html

www.giz.de/en/worldwide/31760.html

www.giz.de/en/worldwide/62318.html

www.giz.de/en/worldwide/38765.html

www.giz.de/en/worldwide/21223.html

www.giz.de/en/worldwide/21215.html