Projekat obnovljivih izvora energije - Kostolac

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Partneri: Elektroprivreda Srbije (EPS)

Projektni period: Od 2017. godine

Izazovi

 • Potrošnja energije po jedinici bruto doma-ćeg proizvoda je četiri puta veća u Srbiji nego u Centralnoj Evropi i nastavlja da raste.
 • Domaći energetski sektor je loše diversi-fikovan i zavisan od zastarelih elektrana, kojima je potreban remont većeg obima.
 • Nedostatak novčanih sredstava u ener-getskom sektoru Srbije i visok javni dug sprečavaju finansiranje preko potrebnih investicija, posebno u oblasti modernih ekoloških tehnologija i obnovljivih izvora energije.
 • Proizvodnja električne energije, koja se prevashodno zasniva na lignitu, zagađuje životnu sredinu i klimu usled visoke emi-sije zagađujućih materija.
 • Transformacija energetskog sektora iz sektora koji je zavisan od fosilnih goriva u sektor proizvodnje koja nema štetne posledice po klimu i efikasnije upotrebe energije stavlja Srbiju pred veoma velike izazove.
 • Ogroman potencijal za proizvodnju energi-je koja nije štetna po klimu jedva da je do sada korišćen.

Pristup

Izgradnja vetroparka kapaciteta do 66 MW radi povećanja udela izvora obnovljive energije u proizvodnji električne energije u Srbiji i smanjenja uticaja emisija ugljen dioksida na klimu.

Rezultati

Projekat:

 • se smatra važnim sastavnim delom evropskih integracija Srbije,
 • doprinosi smanjenju emisije ugljen dioksida čak i do 122.000 tona godišnje,
 • omogućuje razvoj obnovljivih izvora energije i smanjenje upotrebu fosilnih goriva,
 • stabilizuje snabdevanje električnom energijom u Srbiji uz pomoć veće diversifikacije u oblasti proizvodnje električne energije,
 • sa svojim značajem ima pozitivne efekte na srpske investicije u izvore obnovljive energije,
 • konstantno i isplativo unapređuje snabdevanje električnom energijom u Srbiji.

Implemented by