Razvoj finansijskog sektora za podršku ruralnim oblastima u Srbiji

Po nalogu Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj (BMZ)

Partneri: Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine; Narodna banka Srbije; finansijske institucije (banke, lizing kompanije i osiguravajuća društva)

Projektni period: 2012. – otprilike do 2022.

Izazovi

 • Nerazvijen pristup finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća I poljoprivrednih gazdinstava u ruralnim oblastima Srbije.
 • Nedostatak finansijskih proizvoda i rešenja prilagođenih interesima klijenata u ruralnim oblastima
 • Nekonzistentnost nacionalne strategije ruralnog razvoja i aktivnosti u privatnom sektoru

Pristup

Ovaj projekat će unaprediti profesionalne finansijske usluge za klijente u ruralnim područjima u dva koraka.

Korak 1: razvoj profesionalnog finansiranja agrarnog poslovanja u komercijalnim bankama (“agri-desks”). Ti eksperti u stanju su da procene rizike poljoprivrednog poslovanja na odgovarajući način i da odgovore potrebama klijenata u ruralnim područjima nudeći finansijska rešenja prilagođena njima. Krediti koji se odobravaju klijentima refinansiraju se iz dugoročnih fondova sa subvencionisanom kamatom koje obezbeđuje KfW u okviru finansijske saradnje. Krediti se koriste za investicije u izgradnju farmi, zemljište, zemljoradnju, stočnu hranu, mašine ili seme. Štaviše, KfW radi na razvoju proizvoda koji će predstavljati kombinaciju kredita i osiguranja, čime će biti optimizovano upravljanje rizikom na farmama.

Korak 2: širenje programa u svetlu  predvidivih strukturnih promena u Srbiji narednih godina. Očigledno je da će dublja integracija Srbije u evropsko tržište dovesti do jače konkurencije i do izlaska sa hiljada registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u ruralnim

oblastima. Te farme će moći da ulože u profesionalnu proizvodnju ili u alternativne opcije za ostvarenje prihoda. Stoga će one tražiti odgovarajuća finansijska rešenja. KfW je zato proširila programe za ruralna područja kako bi pružila podršku bankama i) da razumeju strukturne promene i  ii) da odgovore potrebama odgovarajućim finansijskim rešenjima u sektorima poput građevine, usluga, isporuka i / ili logistike.

Za sada postoji neslaganje između nacionalne strategije ruralnog razvoja i aktivnosti privatnog sektora. KfW banka je zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine kreirala Platformu za tehničku pomoć koja će okupiti donosioce političkih odluka i privatne finansijske institucije u program. Pošto ne postoji državna razvojna banka u Srbiji, privatne finansijske institucije imaju ključnu ulogu u uspostavljanju jasne strategije za razvoj ruralnog područja.

Biće odabran međunarodno priznat i iskusan stručnjak za agrarno i ruralno finansiranje koji će u bliskoj saradnji sa institucijama Republike Srbije pružiti podršku procesu proširenja i produbljenja tržišta dodatnim proizvodima.

Rezultati

 • Na srpsko tržište uvedeni su novi proizvodi i finansijska rešenja od strane partnerskih finansijskih institucija.
 • Klijentima u ruralnim područjima biće ponuđena adekvatna finansijska rešenja.
 • Klijenti će imati priliku da profesionalizuju svoje poslovanje i da postanu konkurentniji u međunarodnoj trgovini.
 • Započet je dijalog između partnerskih finansijskih institucija i tela Vlade sa ciljem da se ustanovi jasna strategija za razvoj ruralnih područja.
  • Četiri programa ruralnog razvoja obezbedila su sredstva u iznosu od preko 160 miliona evra
  • Otvaranje 6.000 i očuvanje više od 30.000 radnih mesta

Implemented by