Rehabilitacija hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Partneri: Elektroprivreda Srbije (EPS)

Projektni period:

Bajina Bašta 2007 – 2013. godine

Zvornik od 2011 – 2021. godine

Izazovi

  • Hidroelektrane Bajina Bašta i Zvornik izgrađene su 1968. i 1955. godine i premašile su svoj ekonomski i tehnički vek trajanja.
  • Bez sveobuhvatne rehabilitacije i modernizacije u hidroelektranama “Bajina Bašta” i “Zvornik” moglo bi doći do ozbiljnih kvarova čitavih mašinskih delova.
  • U obe hidroelektrane rehabilitacija turbina produžiće njihov vek trajanja za još 30 do 40 godina.

Pristup

Projekat u obe hidroelektrane podrazumeva rehabilita-ciju turbina i modernizaciju elektro-mehaničke uprav-ljačke opreme.

Rezultati

  • Projekti su unapredili kapacitet hidroelektrane Bajina Bašta i Zvornik za 15% i 25%,
  • 460 MW prvobitnih kapaciteta rehabilitovano je u potpunosti,
  • Dodatnih 77 MW snage za proizvodnju e-lektrične energije je pušteno u rad

Implemented by