Skip to main content
Aktuelnosti

Ko utvrđuje ciljeve i kome?

By 11/06/201913 marta, 2023No Comments

Godišnji ciljevi usmeravaju rad državnih službenika ka željenim strateškim ciljevima organizacije u kojoj rade. Godišnji cilj treba da bude SMART: specifičan, merljiv, ambiciozan, realan i tempiran.

© 2023 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.