Unapređenje izvora obnovljive energije – razvoj tržišta biomase u Srbiji

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Partneri: Ministarstvo rudarstva i energetike, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Švajcarska kancelarija za saradnju u Republici Srbiji (SECO)

Projektni period: od 2017. godine

Izazovi

 • Potrošnja energije po jedinici bruto domaćeg pro-izvoda je četiri puta veća u Srbiji nego u Central-noj Evropi i nastavlja da raste.
 • Transformacija energetskog sektora iz sektora koji je zavisan od fosilnih goriva u sektor proiz-vodnje koja nema štetne posledice po klimu i efi-kasnije upotrebe energije stavlja Srbiju pred veo-ma velike finansijske izazove.
 • Nedostatak novčanih sredstava u energetskom sektoru Srbije sprečava finansiranje preko potre-bnih investicija, posebno u oblasti modernih eko-loških tehnologija.
 • Proizvodnja električne energije, koja se prevas-hodno zasniva na lignitu, zagađuje životnu sredinu i klimu usled visoke emisije zagađujućih materija.
 • Ogroman potencijal za proizvodnju energije koja nije štetna po klimu jedva da je do sada korišćen.

Pristup

Razvijanje lokalno održivog bioenergetskog tržišta na osnovu unapređenja kapaciteta i okvirnih uslova za održivo korišćenje bioenergije. Projekat obuhvata prelazak sa kotlova na fosilno gorivo na kotlove koji koriste biomasu.

Rezultati

Projekat:

 • se smatra važnim sastavnim delom evropskih integracija Srbije,
 • doprinosi uštedama emisije ugljen-dioksida i sumpor-dioksida,
 • omogućuje razvoj i korišćenje obnovljivih izvora energije i smanjenje upotrebe fosilnih goriva,
 • omogućuje bolji pristup efikasnom i pouzdanom snabdevanju toplotnom energijom, koje nije štetno po klimu,
 • stabilizuje snabdevanje električnom energijom u Srbiji uz pomoć veće diversifikacije u oblasti proizvodnje električne energije,
 • smanjuje zagađujućih izvora energije,
 • sa svojim značajem ima pozitivne efekte na srpske investicije u izvore obnovljive energije,
 • doprinosi zaštiti globalne klime.

Implemented by