Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u srpskim gradovima – Program III / IV (otpadne vode)

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Partneri: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Projektni period: od 2013. godine

Izazovi

 • Otpadne vode se ispuštaju neprečišćene ili nedovoljno prečišćene;
 • Kanalizacioni sistemi su ponekad neadekvatni, nefunkcionalni i iziskuju prilagođavanja glavnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda;
 • Kvalitet postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ne zadovoljava kriterijume za prečišćavanje koje propisuju direktive EU;
 • Uklanjanje fekalnog i kanalizacionog mulja ne predstavlja dovoljno prečišćavanje.
 • Cene ne pokrivaju troškove i onemogućavaju javno-komunalnim preduzećima za vodosnabdevanje da održavaju, modernizuju ili prošire svoju infrastrukturu.

Pristup

Namera je da se obezbedi pouzdano i bezbedno snabdevanje vodom i prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa standardima EU i po cenama koje pokrivaju troškove i koje su društveno prihvatljive, kao i da se unapredi profitabilnost i upravljački kapaciteti preduzeća za vodosnabdevanje.

Program se odvija u dve faze:

 • • Prva faza ima za cilj da opštine i njihova preduzeća za vodosnabdevanje ispune izvesne kriterijume koji se odnose na efikasnost i učinak kako bi se kvalifikovali za drugu fazu (pristup definisanih koristi). Pripremljena je tehnička i dizajnerska dokumentacija.
 • Druga faza obuhvata osnovna ulaganja u kolektore i prečišćavanje otpadnih voda, posebno u izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže.

Rezultati

 • Gradovi Vranje i Kruševac i njihovi vodovodi su se kvalifikovali za drugu fazu.
 • Sva komunalna preduzeća za vodosnabdevanje su uvela cene koje pokrivaju troškove, uključujući i minimalni budžet od 30 evra po kućnom priključku za održavanje.
 • Sva komunalna preduzeća za vodosnabdevanje su povećala stepen efikasnosti naplate svojih nadoknada za potrošenu vodu na preko 90%.
 • Preduzeća za vodosnabdevanje su u mogućnosti da prečišćavaju otpadne vode za više od 150.000 građana  na ekološki prihvatljiv način usklađen sa standardima EU (Kruševac: 90.000 PE postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa solarnim sušenjem mulja i 63 km kanalizacione mreže; Vranje: 70.000 PE postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i 22 km kanalizacione mreže itd.).
 • Kapaciteti za planiranje i realizaciju projekta su unapređeni u skladu sa međunarodnim standardima.
 • Doprinos priključenju EU i sprovođenje EU standarda u sektoru otpadnih voda.

Implemented by