Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u srpskim gradovima – Programi I, II i V

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Partneri: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Projektni period: od 2008. godine

Izazovi pre početka realizacije programa

 • Curenja na distributivnoj mreži, zastareli kućni priključci i neadekvatni merni sistemi prouzrokuju gubitke vode od 30-60%.
 • Kvalitet vode nije u skladu sa standardima Svetske zdravstvene organizacije, dok su reke i podzemne vode zagađene u velikoj meri.
 • U skoro svim opštinama koje učestvuju u programu otpadne vode se odvode u javnu kanalizaciju, a potom se ispuštaju u reke bez prethodne prerade u postrojenjima za preradu otpadnih voda.

Cene ne pokrivaju troškove i onemogućavaju javno-komunalna preduzeća za vodosnabdevanje da održa-vaju, modernizuju ili prošire svoju infrastrukturu.

Pristup

Namera je da se obezbedi pouzdano i bezbedno snabdevanje vodom i prečišćavanje otpadnih voda po cenama koje pokrivaju troškove i koje su društveno prihvatljive, kao i da se unapredi profitabilnost i upravljački kapaciteti preduzeća za vodosnabdevanje. Programi se sastoje iz dve faze:

 • Prva faza ima za cilj da opštine i njihova preduzeća za vodosnabdevanje ispune izvesne kriterijume koji se odnose na efikasnost i učinak kako bi se kvalifikovali za drugu fazu. Pripremljena je tehnička i dizajnerska dokumentacija.
 • Druga faza obuhvata veće investicije u rekonstrukciju i proširenje kapaciteta za vodosnabdevanje i priključke novih delova grada / zajednice na glavnu mrežu.

Rezultati

 • 17 opština / preduzeća za vodosnabdevanje se kvalifikovalo za fazu ulaganja: Kraljevo, Loznica, Pančevo, Šabac, Smederevo, Sombor i Vršac (Program I); Aleksinac, Jagodina, Leskovac, Pirot, Trstenik, Vranje (Program II); Knjaževac, Kikinda. Paraćin i Kikinda (Program V)
 • Sva komunalna preduzeća za vodosnabdevanje su uvela cene koje pokrivaju troškove, uključujući i budžet od 20 evra po kućnom priključku za održavanje.
 • Svih 17 preduzeća za vodosnabdevanje je povećalo stepen efikasnosti naplate svojih nadoknada za utrošenu vodu na preko 87%.
 • Vodovodi su u mogućnosti da dugoročno snabdevaju više od 1,1 milion građana higijenski ispravnom pijaćom vodom.
 • • U okviru Programa I i II dodeljeno je više od 200 ugovora za izvođenje radova, snabdevanje i pružanje usluga srpskim preduzećima, što otprilike iznosi 80% svih ugovora i što je doprinelo razvoju domaće privrede.
 • U okviru Programa V (u toku) biće povećani kapaciteti za proizvodnju i prečišćavanje vode za piće (novo postrojenje za prečišćavanje vode u Kikindi, proširenje postojećeg prečišćavanja vode).
 • Fabrika u Vrbasu, 5.400 m3 povećan kapacitet rezervoara, 9 novih bunara), prošireni su transportni i distributivni kapaciteti pitke vode (49 km magistralnih i distributivnih mreža, 5 pumpnih stanica, zamenjeno 2.805 kućnih vodomera, dodato 1.125 kućnih priključaka), nova mehanizacija nabavljena (2 mlaznjaka za kanalizaciju, 1 mašina za iskop i utovar, 1 kiper), obezbediće se racionalno korišćenje vodnih resursa (nabavljena oprema za detekciju curenja, nabavljeni SCADA sistemi, redukcioni ventili, ugradnja merača protoka itd.).
 • Kapaciteti za planiranje i realizaciju projekta su unapređeni u skladu sa međunarodnim standardima.
 • Ostvaren je doprinos priključenju EU.

Implemented by