Zaštita biodiverziteta na Paliću / Ludašu

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Partneri: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Projektni period: od 2017. godine

Izazovi

  • Ludaško jezero je 1977. godine stavljeno pod zaštitu Ramsarske konvencije. Zajedno sa susednim Palićkim jezerom i peskovitim oblastima oko Subotice, Ludaš je međunarodno priznata oblast za zaštitu biljnih vrsta i ptica.
  • Sa 214 vrsta ptica, uključujući i one značajne poput plavokljune i beloglave patke, te činjenicu da je stepsko jezero, Ludaško jezero pored Subotice je jedinstveno u Srbiji.
  • Ono je sa susednim Palićkim povezano kanalom, koji služi kao kanalizacioni kolektor za Palić i okolinu. Ludaško jezero se gotovo isključivo puni iz Palićkog jezera.
  • Ljudski faktor u izmeni režima vode i veliki nanosi nutrijenata iz kanalizacije i poljoprivrednih aktivnosti suštinski su promenili karakter oba jezera.

Pristup

  • Cilj projekta je da se poboljša kvalitet vode u sistemu vodosnabdevanja Palić-Ludaš kako bi se uspostavilo “potencijalno prirodno stanje”, uzimajući u obzir da ljudi žive na području sliva ovih jezera i koriste obližnje zemljište.
  • Cilj programa se može podeliti na tri podcilja:
  • Zaštita biodiverziteta na području Palića i Ludaša tako što će se izgraditi zaštitni deo sa biciklističkom stazom i preduzeti mere za unapređenje autohtone flore i faune (biomanipulacija)
  • Higijensko uklanjanje i prerada otpadnih voda po povoljnim i društveno prihvatljivim cenama, uključujući poboljšano uklanjanje nutrijenata

Rezultati

  • vraćanje jezera (i okolnog područja) u pređašnje stanje
  • uvećan turistički potencijal

Implemented by