Skip to main content

Tri ključne oblasti saradnje

Klima i energetika (Životna sredina)

Srbija je posvećena klimatskim ciljevima Evropske unije. To obuhvata obećanje usklađivanja nacionalne klimatske i energetske politike sa Evropskim zelenim dogovorom. Zajednička saradnja doprinosi ispunjenju ovih uslova EU sa posebnim fokusom na temama „energetike“ i „životne sredine i klimatskih promena“. Nemačka podržava Srbiju na ovom putu pomoću različitih instrumenata i na različitim nivoima (formulisanje strategije i politike, razrada tehničkih i administrativnih okvirnih uslova, kao i obezbeđivanje potrebnih investicionih programa, prenos znanja i razvoj veština). Nemačka finansira i podržava projekte u cilju povećanja udela obnovljivih izvora energije, veće energetske efikasnosti i postavljanja okvira za dekarbonizaciju. Pored toga, finansiramo izgradnju najsavremenijih postrojenja za preradu otpadnih voda.

Održiv ekonomski razvoj i zaposlenje

Prelazak na klimatski-neutralnu, ekološku i inkluzivnu ekonomiju glavni je uslov za pristupanje EU. U tom kontekstu, važno je podržavati privatni sektor, naročito mala i srednja preduzeća, i radnu snagu u Srbiji u prilagođavanju novim izazovima i potrebnim veštinama. Stoga razvojna saradnja u ovoj oblasti obuhvata podršku trenutnom procesu implementacije dualnog obrazovanja u Srbiji, ali i u omogućavanje privatnom sektoru da usavrši zelenu i digitalnu transformaciju, uključujući istovremeno mlade ljude iz ruralnih sredina i ranjivih grupa.

Dobro upravljanje

Deklarisani ciljevi u ovoj važnoj oblasti saradnje jesu unapređenje javnih usluga za građane i poboljšanje njihovih prilika za društveno učešće kroz jačanje efikasnosti i efektivnosti javne administracije, obezbeđujući transparentnost i učešće i potraživanje i ostvarivanje prava. Nemačka ne samo da podržava proces reforme pravosuđa, već i obraća naročitu pažnju na podržavanje marginalizovanih grupa, uključujući Rome, osobe sa invaliditetom i starija lica, istovremeno obuhvatajući i koncept feminističke razvojne saradnje.

Klimatsko partnerstvo

Zajednički rad na klimatskim akcijama – u Evropi i širom sveta.

Ministarstvo za evropske integracije Srbije (MEI) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) su se usaglasili oko važnosti pojačanog zalaganja u pravcu klimatski-orijentisanog transformativnog procesa. Obe države su uverene da je Strateška klimatska saradnja od obostrane koristi u cilju kvalitetnijeg ostvarivanja ciljeva Pariskog sporazuma, EU Zelenog dogovora i implementaciju Zelene agende za Zapadni Balkan. U tom smislu, Zajednička deklaracija o namerama o „Strateškoj saradnji u oblasti klimatske akcije“ potpisana je između Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke i Ministarstva za evropske integracije Srbije u oktobru 2021. godine, prihvatajući da su klimatske promene i njeni neželjeni efekti zajedničke brige kojima je potrebno posvetiti se kroz međunarodnu saradnju.

Radna grupa koju čine članovi GIZ i KfW osnovana je sa ciljem pružanja podrške implementaciji Klimatskog partnerstva. Glavni zadaci Grupe odnose se na pružanje prilagođene ad-hoc podrške partnerskim strukturama kao i pojačanu koordinaciju finansijske i tehničke podrške tekućoj razvojnoj saradnji.

Naše video priče

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.