O Nemačkoj razvojnoj saradnji

Srbija igra ključnu ulogu u političkoj stabilnosti u jugoistočnoj Evropi i predstavlja jednu od najznačajnijih partnerskih država za nemačku razvojnu saradnju u regionu. Cilj nemačke podrške od samog početka bio je približavanje Srbije Evropskoj uniji, jačanje efikasnosti privrede, a time i poboljšanje životnog standarda građana. Stoga je moto naše saradnje „Inicijativa za održivi rast i zapošljavanje“. Sve aktivnosti imaju za cilj jačanje mira i stabilnosti, kao i prosperitet regiona zapadnog Balkana.

Nemačka savezna vlada je od demokratskih promena 2000. godine izdvojila preko 2 milijarde evra za Srbiju. Time je Nemačka postala najvažniji bilateralni donator Srbije. Pored toga, Srbija ima koristi od niza regionalnih projekata koje takođe finansira Nemačka.

Sredstva iz kojih se finansira saradnja sa Srbijom prevashodno potiču iz budžeta nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Ekonomska saradnja između Nemačke i Srbije se po nalogu BMZ-a najčešće realizuje preko dve organizacije: razvojna banka KfW zadužena je za sprovođenje investicionih projekata, dok je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) nadležna za sprovođenje konsultantskih projekata. Takođe, mnoge nevladine organizacije koriste sredstva BMZ-a za realizaciju projekata u Srbiji.

Implementiraju:

Srbija igra ključnu ulogu u političkoj stabilnosti u jugoistočnoj Evropi i predstavlja jednu od najznačajnijih partnerskih država za nemačku razvojnu saradnju u regionu. Cilj nemačke podrške od samog početka bio je približavanje Srbije Evropskoj uniji, jačanje efikasnosti privrede, a time i poboljšanje životnog standarda građana. Stoga je moto naše saradnje „Inicijativa za održivi rast i zapošljavanje“. Sve aktivnosti imaju za cilj jačanje mira i stabilnosti, kao i prosperitet regiona zapadnog Balkana.

Nemačka savezna vlada je od demokratskih promena 2000. godine izdvojila preko 1,8 milijardi evra za Srbiju. Time je Nemačka postala najvažniji bilateralni donator Srbije. Pored toga, Srbija ima koristi od niza regionalnih projekata koje takođe finansira Nemačka.

Sredstva iz kojih se finansira saradnja sa Srbijom prevashodno potiču iz budžeta nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Ekonomska saradnja između Nemačke i Srbije se po nalogu BMZ-a najčešće realizuje preko dve organizacije: razvojna banka KfW zadužena je za sprovođenje investicionih projekata, dok je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) nadležna za sprovođenje konsultantskih projekata. Takođe, mnoge nevladine organizacije koriste sredstva BMZ-a za realizaciju projekata u Srbiji.

Implementiraju:

 

Tri ključne oblasti saradnje

Ekonomska saradnja Nemačke i Srbije usmerena je na tri ključne oblasti koje su zajednički dogovorile vlade obe države.

Najveći deo sredstva u visini od preko 1 milijarde evra odobreno je za zaštitu životne sredine. Projekti u okviru saradnje obuhvataju modernizaciju i izgradnju javne infrastrukture za vodosnabdevanje, preradu otpadnih voda i upravljanje otpadom, sistema prenosa električne energije, energetski efikasnu sanaciju zgrada, kao i izgradnju elektrana koje koriste energiju vetra, biomasu i sunčevu energiju. Pored toga javnim institucijama se pružaju savetodavne usluge iz oblasti održivog korišćenja resursa. Time dajemo značajan doprinos zaštiti klime i životne sredine.

Unapređenje demokratije, civilnog društva i javne uprave predstavlja još jednu važnu oblast saradnje. U svetlu pristupanja Srbije Evropskoj uniji reforma pravosuđa predstavlja jedan od najvažnijih izazova. Na nacionalnoj osnovi se pruža podrška reformama sistema uprave javnih finansija. Osim toga se ostvaruje saradnja sa jedinicama lokalne samouprave, koje su kao najmanje administrativne jedinice najbliže građanima i od čijih usluga oni imaju neposrednu korist. Poseban akcenat stavljamo na pružanje podrške marginalizovanim grupama, između ostalog Romima, povratnicima i starijim ljudima.

Moto održivog ekonomskog razvoja, kao jedne od ključnih oblasti saradnje, predstavlja stvaranje perspektiva za budućnost. Razvojna saradnja Nemačke i Srbije potpomaže projekte obrazovanja ljudi koji teško pronalaze zaposlenje, podržava uvođenje dualnog sistema stručnog obrazovanja u Srbiji i podstiče mala i srednja preduzeća, pomaže lica koja samostalno obavljaju delatnost, kao i osnivače preduzeća.
Posebno smo fokusirani na industrije budućnosti, kao što su informaciono-komunikacione tehnologije, metalska industrija i ekološka poljoprivreda.