Skip to main content

Vodeća nemačka razvojna banka KfW zastuplјena je na oko 69 lokacija širom sveta, uključujući Beograd.

Vodeća nemačka razvojna banka KfW zastuplјena je na oko 69 lokacija širom sveta, uključujući Beograd. S obzirom da je fokusirana na budućnost i unapređenje životnih uslova, banka podržava lјude, zemlјe i institucije koje misle unapred.

KfW je osnovan 1948. godine kako bi podržao ekonomsku obnovu Zapadne Nemačke.

Tokom 1960-ih, KfW je svoje aktivnosti proširio na međunarodni nivo implementirajući nemačku finansijsku saradnju sa zemlјama u razvoju u ime nemačke vlade. Kao odgovorna banka, misija KfW-a je da podrži održivi ekonomski, društveni i ekološki razvoj u Nemačkoj i širom sveta. KfW nije orijentisan na profit i uvek deluje na osnovu mandata Savezne vlade Nemačke i Generalne skupštine KfW-a, koja se sastoji od predstavnika svih relevantnih zainteresovanih strana, počevši od nemačke Savezne vlade, Saveznog parlamenta, nemačkih saveznih pokrajina, pa sve do crkava, sindikata i privatnog sektora. To je ono što KfW izdvaja od komercijalnih banaka.

Na kraju 2022. godine bilansna suma iznosila je oko 550 milijardi evra, a godišnje odobrena sredstva širom sveta premašuju 170 milijardi evra, od čega oko 13 milijardi evra u razvojnoj saradnji. KfW ukupno ima 7.700 zaposlenih. Glavn cilјevi su pobolјšanje ekonomskih i društvenih životnih uslova lјudi, smanjenje siromaštva i zaštita klime i životne sredine.

Savezna vlada Nemačke, kao institucija javnog prava, poseduje 80% našeg kapitala, dok je preostalih 20% u vlasništvu nemačkih saveznih pokrajina.

Pregled aktivnosti

U okviru Nemačko- Srpske razvojne saradnje, KfW podržava Srbiju u postizanju cilјeva i ispunjavanju obaveza vezanih za proces pristupanja EU sa posebnim fokusom na klimu i energiju, kao i održivi razvoj urbane infrastrukture.

Najveći broj naših projekata u Srbiji, vrednih više od dve milijarde evra do sada je finansirana iz povoljnih zajmova sa povoljnim kamatnim stopama, tzv. soft loans.

Pored povoljnih zajmova, nudimo i nepovratna sredstva za pripremu projekata, tehničku pomoć i specifične projekte koji imaju za cilj inovacije ili smanjenje siromaštva. S obzirom na sveobuhvatnu relevantnost pristupanja EU za naše angažovanje u Srbiji, mi intenzivno sarađujemo sa EU i sprovodimo nepovratna sredstva dobijena od strane Investicionog fonda za zapadni Balkan (WBIF), kao i od nacionalne IPA-e.

Ali naša ponuda nije ograničena na finansijsku podršku. Imamo zajedničku odgovornost za održivi uticaj svih projekata koje podržavamo. Naši KfW projektni menadžeri, tehnički i lokalni stručnjaci pažljivo prate napredak projekta i podržavaju naše partnere u svakodnevnom upravljanju projektima.

Oni znaju detalje projekata i stalno ih obilaze kako bi pratili i razgovarali o eventualnim problemima sa partnerima. Ova kombinacija povoljnih finansijskih instrumenata, tehničke pomoći i lične posvećenosti podršci našim partnerima u svakom trenutku čini KfW izvanrednom razvojnom bankom.

U sektoru energetike, KfW ima aktivan portfolio od više od 700 miliona evra as fokusom na obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i interkonektivnost prenosnog sistema. Na primer, KfW je u saradnji sa EPS finansirao rehabilitaciju hidroelektrane Mali Zvornik. Takođe, KfW podržava rehabilitaciju i proširenje sistema daljinskog grejanja, uključujući i uvođenje obnovljive energije iz biomase u lokalne sisteme dalјinskog grejanja. Prva tri postrojenja na biomasu u Priboju, Malom Zvorniku i Novom Pazaru puštena su u rad 2021. I 2022. godine.

Kada je reč o energetskoj efikasnosti, sarađujemo sa Ministarstvom za javna ulaganja (bivša Kancelarij za upravlјanje javnim ulaganjima (KUJU)) na energetskoj sanaciji javnih objekata poput škola i bolnica.

U Beogradu podržavamo energetsku sanaciju Vojnomedicinske akademije. Takođe u saradnji sa EMS promovišemo nacionalnu i regionalnu elektroenergetsku povezanost kroz Transbalkanski koridor.

Što se tiče održivog urbanog razvoja, do sada smo uložili više od 120 miliona evra u projekte širom zemlјe za unapređenje sistema gradskog vodosnabdevanja i upravlјanja otpadnim vodama.

U saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u Kruševcu i Vranju 2021. godine otvorena su dva najsavremenija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

U ova dva regiona finansiramo i regionalne sisteme upravlјanja otpadom. Štaviše, u okviru naše saradnje u Srbiji podržavamo održivi ekonomski razvoj, sigurna radna mesta, tehničko i stručno obrazovanje.

Preko komercijalnih lokalnih banaka malim i srednjim preduzećima pružamo povolјne kredite i tehničku podršku. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) smo 2021. godine osnovali Srpsku fondaciju za preduzetništvo koja nudi garantne šeme za kredite za osnivanje preduzeća i početnike u poslu.

Nedavno smo u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana počeli da promovišemo dualno obrazovanje u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana kroz program pod nazivom Regionalni fond za izazove. 2021. godine uspešno smo objavili prvi poziv za konzorcijume za stručno osposoblјavanje i obrazovanje zainteresovanih kompanija i obrazovnih ustanova.

Samo u Srbiji je podneto više od 40 prijava, a ove godine su planirani dalјi konkursi.

KfW projekti u Srbiji

Klima & Energija

Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u srpskim gradovima srednje veličine– Programi I, II i V (vodosnabdevanje i manji deo otpadne vode)

Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u srpskim gradovima – Program III / IV (otpadne vode)

Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u srpskim gradovima – Program VI (otpadne vode)

Zaštita biodiverziteta na Paliću / Ludašu

Program Integrisanog upravljanja čvrstim otpadom

Rehabilitacija hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik

Projekat obnovljivih izvora energije – vetropark Kostolac

Transbalkanski elektroenergetski koridor sekcije II – IV

Unapređenje izvora obnovljive energije – razvoj tržišta biomase u Srbiji

Energetska efikasnost u javnim zgradama

Ozelenjavanje javnog sektora – Rehabilitacija bolnice VMA

Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji (faze I – IV)

Hitan program pomoći u sektoru energetike

Energetska efikasnost uz ekološko upravljanje kvalitetom uglja

Mere za zaštitu životne sredine u termoelektranama

Rehabilitacija ugljenokopa Tamnava – Zapadno polje

Održivi ekonomski razvoj i zapošljavanje

Podsticaji za upotrebu obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti kroz podršku finansijskog sektora

Kreditna linija za Zelenu Privredu

Razvoj finansijskog sektora za podršku ruralnim oblastima u Srbiji

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE)

Fond za zeleni rast (GGF)

Kreditne linije za razvoj opštinske infrastrukture

Dobro upravljanje

Bolje mogućnosti za obrazovanje i integraciju Roma u Srbiji, osnaživanje mladih Roma i reintegracija povratnika

Unapređenje socijalne infrastrukture u lokalnim zajednicama pogođenim izbegličkom krizom

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.