Skip to main content

Zajedno do promena

Kao pružalac usluga u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj i obrazovanje, posvećeni smo tome da oblikujemo budućnost vrednu življenja širom sveta. Imamo više od 50 godina iskustva u širokom spektru oblasti, od ekonomskog razvoja i promocije zapošljavanja, preko oblasti energetike i životne sredine, do promovisanja mira i sigurnosti. Raznovrsno znanje i stručnost GIZ-a traženo je širom sveta – od nemačke savezne vlade, institucija Evropske unije, Ujedinjenih nacija, privatnog sektora, do vlada drugih država.

Sarađujemo sa preduzećima, akterima civilnog društva i naučnim institucijama i time doprinosimo uspešnoj interakciji razvojne politike i drugih oblasti politike i delovanja. Naš glavni nalogodavac je Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Projekti u Srbiji

Klima & Energija

Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energija, transport I zaštita klime (ORF-ETC)

Održivi ekonomski razvoj i zapošljavanje

Pokretanje zelene tranzicije u privatnom sektoru

Veštine za zelenu transformaciju

Program „Migracije u kontekstu razvoja“

Program „Centri za migracije i razvoj‟

Jačanje ekonomija u ruralnim područjima Jugoistočne Evrope

Promovisanje privatnog sektora u Srbiji

Podrška mladima u ruralnim područjima Srbije

Podrška ekonomskom razvoju i pravnim reformama

Sprovođenje reformske agende za trgovinu i konkurentnost u Jugoistočnoj Evropi

Unapređenje društvene participacije između ljudi u pokretu i lokalnog stanovništva u regionima domaćinima Zapadnog Balkana

Dobro upravljanje

Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu

Sprečavanje trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu i podrška žrtvama trgovine ljudima

Ljudska prava, kao i standardi rada i životne sredine i dalje se često krše u globalnim lancima dobavljača

Podrška slobodi i pluralizmu medija na Zapadnom Balkanu

Promocija društvene inkluzije socijalno ugroženih grupa na Zapadnom Balkanu

Program stažiranja: stažiranje u Nemačkoj promoviše izglede za posao na Zapadnom Balkanu

Podrška reformi javne uprave u Srbiji

Regionalna saradnja u oblasti evropskih integracija

Otvoreni Regionalni Fond za jugoistočnu Evropu – Modernizacija Opštinskih Usluga

Sprovođenje reforme javnih finansija – Agenda 2030

Program školske razmene na Zapadnom Balkanu

Jačanje vladavine prava u Srbiji

Za pregled svih projekata koje GIZ sprovodi u Srbiji, molimo vas posetite giz.de.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.