Skip to main content

Kampanja promocije mehanizma besplatne pravne pomoći u Srbiji pod sloganom „Imaš pravo!“ predstavljena je u Nišu lokalnim medijima i javnosti. Kampanja je, u sklopu projektnih aktivnosti „Podrške jačanju vladavine prava u Srbiji“, kofinansirane od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i implementirana od strane GIZ-a, zajednički inicirana i kreirana u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i za cilj ima podizanje svesti o mehanizmu besplatne pravne pomoći.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donet je 2019. godine sa ciljem da se svakom licu, posebno najugroženijim građanima i građankama, omogući pristup pravdi i pravna zaštita. Iako je sistem besplatne pravne pomoći uspostavljen krajem 2019. godine, još uvek postoji slaba informisanost građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć i brojne slabosti u primeni zakona.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donet je 2019. godine sa ciljem da se svakom licu, posebno najugroženijim građanima i građankama, omogući pristup pravdi i pravna zaštita. Iako je sistem besplatne pravne pomoći uspostavljen krajem 2019. godine, još uvek postoji slaba informisanost građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć i brojne slabosti u primeni zakona.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.