Skip to main content

Kako omogućiti efikasnu razmenu informacija u gradskoj upravi? Kako najbrže sakupiti informacije od različitih službi i dati pravi odgovor građanima? Kako osigurati da su odluke na lokalnom nivou u skladu sa nacionalnim zakonima? Ovo su neka od pitanja na koja je gradska uprava u Vranju odgovorila inovativno: kreiranjem internog portala za komunikaciju.

Portal je počeo sa radom 10. oktobra ove godine i razvila ga je Služba za informacione i komunikacione tehnologije grada Vranja. Interni portal je dostupan svim zaposlenima, bez obzira na funkciju u gradskoj upravi. Na portalu koji funkcioniše slično forumu, zaposleni mogu da otvore temu, postave pitanje, daju odgovore i tako aktivno rešavaju probleme ili ukazuju na njih. Portal omogućava brže pribavljanje i razmenu informacija, ali i transparentnost u poslovnanju. Na taj način gradska uprava postaje efikasnija u odgovorima na potrebe građana, a zaposlenima u gradskoj upravi se olakšava poslovanje.

Portal je izrađen uz podršku projekta nemačko-srpske razvojne saradnje “ Podrška reformi javne uprave u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.