Skip to main content

U sklopu projektne podrške „Jačanje vladavine prava u Srbiji“, zajednički finansirane od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ), koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, organizovan je dvodnevni radni sastanak na temu jačanja transparentnosti rada Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije.

Prepoznajući značaj uloge javnosti u kreiranju pozitivne percepcije rada Posebnih odeljenja, posebna pažnja posvećena je ulozi i značaju uloge portparola/koordinatora za medije, transparentnom komuniciranju sa medijima, proaktivnom pristupu u komunikaciji, kao i razumevanju dinamike rada medija i prilagođavanja načina komunikacije za potrebe efikasnog izveštavanja.

Na sastanaku je učestvovalo preko 20 koordinatora za medije Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Viših sudova i Viših javnih tužilaštava, uz učešće predstavnika Apelacionih sudova, iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kraljeva, kao i novinara i predstavnika novinarskih udruženja, specijalizovanih za teme organizovanog kriminala i korupcije.

Na osnovu iznetih primera dobre prakse, predloga za prevazilaženje postojećih komunikacijskih barijera i u skladu sa potrebom razumevanja dinamike rada medija, formulisane su smernice koje će poslužiti kao osnov za dalje unapređenje komunikacije, ali i kao orijentir za koordinatore, redakcije i širu javnost, u cilju postizanja višeg nivoa komuniciranja i izveštavanja o radu Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.