Skip to main content

Vreme provedeno u edukaciji i igri doprinosi inkluziji osoba sa invaliditetom

U dnevnom centru za osobe sa invaliditetom Sveta Anastazija u Srmenskoj Mitrovici 7. novembra su održani časovi šaha za osobe sa psihičkim i fizičkim invaliditetom. Društvene igre, druženje i vreme provedeno u kreativnom radu doprinose inkluziji osoba sa invaliditetom, ali pokazuju i svestranost njihovih ličnosti i interesovanja.

Koja su osnovna pravila šaha? Kako se kreće top i ko čuva kralja? Ovo su neka od pitanja korisnika i korisnica dnevnog centra, pre nego što je započela prva partija. Prva partija, i sve koje su usledile, igrale su se zajedno – šah možda jeste individualni sport, ali se u ovom dnevnom centru igra timski. „Svrha postojanja i rada našeg centra je da se pruži podrška osobama sa invaliditetom i pomogne inkluzija u društvo. Radimo i na edukativnom planu kako bi se skinula stigma sa invaliditeta i podržao razvoj drugih znanja i veština“, objašnjava Katarina Dragišić, koordinatorka Svete Anastazije.

Korisnici centra su različitih godina – od starijih osoba do mladih; različitih stepena invaliditeta – od kognitivnih do fizičkih poteškoća; kao i različitih interesovanja – od sviranja harmonike, preko rukotvorina, do pravljenja šešira. Ljiljana svoje slobodno vreme posvećuje pravljenju šešira: „Ovim se bavim dugo, a sada nove ideje dobijam i na youtube-u“, kaže Ljiljana, čija će prva izližba biti organizovana krajem godine u Sremskoj Mitrovici. Milenko svira harmoniku, najradije u miru odvojene sobe, gde korisnici mogu da se izdvoje, sviraju ili slušaju radio.

Iako različiti u interesovanjima, ono što povezuje Ljiljanu, Milenka i druge je potreba da budu ravnopravni članovi društva, da razvijaju svoja znanja i veštine i dele ih sa drugima. Časovi šaha organizovani su uz podršku projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sporovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.