Skip to main content

 

Turizam je jedna od privrednih grana koja trpi ogromne gubitke zbog pandemije COVID-19 zbog čega je  Evropska unija kroz projekat „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam” opredelila milion evra za otklanjanje posledica krize.

Dobrovoljna sertifikaciona šema „Čisto i sigurno“ ima za cilj razvoj zdravstveno-bezbednosnih protokola kao i obuku turističkih radnika za njihovu primenu, kako bi se rizici od širenja virusa sveli na minimum. Obuke su drugi deo ovog programa koji organizuje HORES, uz podršku projekta „#EU za tebe – za kulturno nasleđe i turizam,“ koji finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Danas počinjemo drugu fazu projekta „Čisto i Sigurno“ čiji je glavni cilj transfer znanja. Nadamo se da ćemo sa ovim aktivnostima značajno pomoći da se turisti u velikom broju osećaju sigurno u turističkim destinacijama u Srbiji,“ rekao je vođa projekta „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ Aleksander Bec, podsećajući da je kroz isti projekat početkom godine u saradnji sa HORES-om podeljen sanitetski materijal i oprema za dezinfekciju u vrednosti od 660,000 evra.

Na konferenciji posvećenoj obuci zaposlenih u turističkom sektoru obratila se Renata Pindžo, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija: “Vraćanje poverenja turista u sigurnost putovanja i smeštaja jedan je od osnovnih preduslova za oporavak turizma. Zato sa zadovoljstvom podržavamo inicijativu HORES-a za razvoj i sprovođenje dobrovoljne sertifikacione šeme “Čisto i Sigurno “ kao strateški važnog projekta neophodnog za oporavak turistička industrije. Još jednom se zahvaljujem Delegaciji EU u Srbiji koja je prepoznala i podržala značaj ovog projekta, kroz donaciju opreme, sredstava za dezinfekciju i sada, kroz finansiranje obuka za zaposlene u sektoru turizma i ugostiteljstva.

HORES kao partner projekta „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam,“ realizator je sertifikacione šeme „Čisto i sigurno“, u okviru koje je u planu sertifikacija oko 300 hotela, 500 ugostiteljskih objekata, pružaoca usluga privatnog smeštaja, i ostalih turističkih usluga, kao što su muzeji, galerije, turističke atrakcije. Do juna 2022. godine, u planu je obuka za više od 10.000 zaposlenih u sektoru turizma i ugostiteljstva, kako bi se obučili za izazove koje donosi COVID–19. Cilj nam je da naše prioritetne turističke destinacije budu u potpunosti pripremljene za turiste iz zemlje i inostranstva, i pruže im siguran boravak”, istakao je dr Georgi Genov, direktor HORES-a.

Nada Gogić, rukovodilac službe razvoja turističke ponude u Turističkoj organizaciji Srbije, je izjavila „Turistička organizacija Srbije je od početka institucionalno podržala sertifikacionu šemu „Čisto i sigurno“, promovišući Srbiju i njene turističke destinacije kao sigurnije i bezbednije zone za boravak domaćih i stranih turista. Sledeći korak nam je animiranje lokalnih turističkih organizacija da pozovu pružaoce usluga privatnog smeštaja da se priključe procesu sertifikacije i obuka za unapređenje znanja i veština u vezi sa sprovođenje zdravstveno-higijenskih mera protiv širenja COVID–19“.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.