Skip to main content

Interni revizori imaju ključnu ulogu kada je u pitanju poboljšanje učinka državnog sektora. Njihov zadatak je da osiguraju da se javna sredstva koriste u skladu sa usvojenom regulativom. Da bi se ostvario ovaj cilj, nephodne su kontinuirane obuke za sve koji su angažovani na ovim poslovima.

Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije, koja je zadužena za pripremu i unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i metodologiju interne revizije (IR), održala je dve radionice u Beogradu 4. i 5. oktobra 2023, uz podršku Nemačke razvojne saradnje u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030” koji implementira GIZ.

Radionice su imale za cilj da obuče sertifikovane interne revizore korisnika javnih sredstava kao što su ministarstva, javna preduzeća, državne institucije i drugi, za pružanje savetodavnih usluga u internoj reviziji i procenu rizika u javnom sektoru.

Znanja stečena na radionicama omogućiće revizorima da bolje razumeju savetodavnu funkciju interne revizije, kao i da bolje razumeju, procene i upravljaju rizikom, sa ciljem da planiraju i sprovode najhitnije i najučinkovitije revizije u svojim institucijama. Pored teorijskog dela, učesnici su imali priliku da primene praktična znanja kroz studije slučaja u kojima su utvrđivali uticaj i verovatnoću događaja koji su potencijalno štetni po državni budžet i korisnike javnih sredstava.

Ovo su prve dve od pet radionica koje su planirane da se održe u četiri regionalna centra: Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac. Na dve radionice održane u Beogradu učestvovalo je oko 160 sertifikovanih internih revizora, a očekuje se da će još 160 biti obučeno do kraja 2023. godine.

Opšti cilj ovih obuka je unapređenje finansijske kontrole i povećanje transparentnosti i odgovornosti u korišćenju javnih sredstava, čime se direktno doprinosi ispunjenju zahteva iz pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor i pruža podrška procesu pristupanja Srbije EU.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.