Skip to main content

„Osnaživanje žena i besplatna pravna pomoć na Zapadnom Balkanu“

19. i 20. septembar

Skoplje, Severna Makedonija.

Dvodnevna regionalna radionica „Ekonomsko osnaživanje žena i besplatna pravna pomoć na Zapadnom Balkanu“ održana je 19. i 20. septembra u Skoplju, Severna Makedonija.

Regionalna razmena i debata o pristupu pravdi, besplatnoj pravnoj pomoći i ženama preduzetnicama između ministarstava pravde, agencija za besplatnu pravnu pomoć, nevladinih organizacija i pravnih klinika na pravnim fakultetima.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć je instrument za jačanje ekonomskog osnaživanja žena. Macedonian Young Lawyers Association (MYLA) je predstavila dokument o unapređenju sistema besplatne pravne pomoći na Zapadnom Balkanu za žene preduzetnice.

Ministarstva pravde, agencije za besplatnu pravnu pomoć, pravne klinike sa pravnih fakulteta i nevladine organizacije raspravljale su o ključnim izazovima i mogućim rešenjima u vezi sa korišćenjem FreeLegalAid-a za ekonomsko osnaživanje žena na Zapadnom Balkanu. Moderatori su bili Goce Kočevski, Boban Misoski i Neda Zdraveva.

Pratite nas za novosti o našim predstojećim aktivnostima na Zapadnom Balkanu.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.