Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Bolje mogućnosti za obrazovanje i integraciju Roma u Srbiji, osnaživanje mladih Roma i reintegracija povratnika

Naručilac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ)
Partner: Fond za obrazovanje Roma
Trajanje projekta: 2016.-2019. (1. faza)i 2019.- 2022. (2. faza) – produzeno do kraja 2023.godine uz ne povecanje troskova projekta

Izazov

 • Borba protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima je Romima obezbeđen pristup kvalitetnom obrazovanju i zapošljavanju

Pristup

Krajem 2016. godine, Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ) dodelilo je Fondu za obrazovanje Roma 2.373.950 evra, a u decembru 2019. godine 4.000.000 evra. Grantom je upravljala Nemačka razvojna banka, a sprovodilo ga je predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji, sa ciljem kombinovanja programa srednjoškolskih stipendija i specijalizovane obuke za sticanje profesionalnih veština za Rome koji stupaju na srpsko tržište rada.

Projekat se sastoji iz tri komponente, a to su: podrška za srednjoškolsko obrazovanje mladih Roma, podrška zapošljivosti maturanata stipendista srednjoškolskog programa Fonda za obrazovanje Roma i promovisanje reintegracije romskih povratnika iz Nemačke u srpsko društvo.

Zbog slabih mogućnosti za zapošljavanje posle mature, kombinovanih sa socioekonomskim i kulturnim pritiskom, Romi često napuštaju školovanje. Istovremeno, mnogi poslodavci i dalje nerado zapošljavaju Rome koji su završili srednju školu ili fakultet, čak i ako imaju odgovarajuće kvalifikacije. Takođe, jaka konkurencija za slobodna radna mesta dodatno pogoršava situaciju.

 

Uticaj

 • Promocija srednjoškoloskog obrazovanja među romskom omladinom:
  • Od školske 2016/17. do školske 2018/2019. godine garantovana je stipendija za srednju školu za 1310 mladih Roma,čime se smanjuje broj onih koji napuštaju školovanje i poboljšava se školski uspeh stipendista.
 • Promocija srednjoškoloskog obrazovanja među romskom omladinom:
  • Svake godine najmanje 50 romskih srednjoškolaca i studenata provodi nekoliko meseci na stažiranju, a najmanje 25 romskih studenata ide na stručno usavršavanje.
  • 249 mladih Roma zaposleno; 1300 Roma dobilo je podršku za karijerno savetovanje; 434 mlada Roma obezbeđena praksa; Potpisan 171 ugovor o saradnji sa različitim kompanijama
 • Promocija reintegracije migranata koji se iz Nemačke vraćaju u Srbiju:
  • Svake godine najmanje 50 romskih srednjoškolaca i studenata provodi nekoliko meseci na stažiranju, a najmanje 25 romskih studenata ide na stručno usavršavanje.
  • 515 romskih porodica koje se iz Nemačke vrate u Srbiju dobija podršku u procesu reintegracije – naročito reintegracije dece u srpski obrazovni sistem. Program je podržao 843 dece (5,5-14 godina).

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.