Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu

Naziv: Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu
Naručilac: Evropska unija (EU), Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Sufinansirao: Evropska unija, Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije
Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija
Vodeća izvršna agencija: Regionalni savet za saradnju (RCC)
Ukupno trajanje: od 2020. do 2023. godine
Kontakt
Oliver Janser
oliver.janser@giz.de

Opis projekta

Naziv: Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu
Naručilac: Evropska unija (EU), Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Sufinansirao: Evropska unija, Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije
Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija
Vodeća izvršna agencija: Regionalni savet za saradnju (RCC)
Ukupno trajanje: od 2020. do 2023. godine

Kontekst

Između naroda Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana postoje dugotrajne veze. EU je podržala brojne aktivnosti usmerene na reforme na Zapadnom Balkanu tokom poslednje dve decenije. Uprkos tome, reforme u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja ostaju gorući problemi za Zapadni Balkan i velika briga za globalnu zajednicu.

Kao što se može videti iz analitičkih izveštaja Evropola (Kriminalistička obaveštajna agencija Evropske unije) za poslednjih nekoliko godina, zemlje Zapadnih Balkana – Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija – i dalje se koriste kao međunarodna tranzitna zona za nelegalnu trgovinu. Roba se uglavnom transportuje sa Bliskog istoka na tržišta Zapadne Evrope.

Kako bi ojačali regionalnu bezbednost i osnažili sudske sisteme, kompanija „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH“ i italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova su potpisali ugovor o produženju saradnje sa Evropskom komisijom u junu 2020. godine. Shodno ovom ugovoru, GIZ i italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavljaju sa sprovođenjem projekta zajedno sa Centrom za međunarodnu pravnu saradnju (CILC) sa ciljem suzbijanja teškog kriminala na Zapadnom Balkanu.

Cilj

Jačanje prekogranične saradnje sa institucijama i mrežama EU na suzbijanju teškog i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu.

Pristup

Ovaj projekat je jedinstven po svom praktičnom pristupu. Izvršni organi vlasti u svakoj zemlji dobijaju podršku u svakodnevnom radu od strane javnog tužitelja iz zemlje članice EU i policijskog službenika iz italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i od advokata i pomoćnika iz tih zemalja. Ovih šest Timova iz uključenih zemalja (Embedded Country Teams – ECTs) pružaju savete partnerskim institucijama u vezi sa tekućim istragama i pomažu im u efikasnijem procesuiranju slučajeva teškog i organizovanog kriminala.

Ovakav pristup je efikasniji jer omogućava partnerskim institucijama da dobiju brze i kvalitetne savete koji u obzir uzimaju najbolje prakse iz EU. Projekat takođe nudi Mehanizam za tehničku pomoć za združene vežbe obuke i interakciju u vezi sa praktičnim pitanjima. Učesnici mogu da se oslone na stručnjake iz EU u oblasti organizovanog kriminala, kao i u oblasti sprečavanja i borbe protiv terorizma.

Rezultati

Projekat može da se oslanja na uspehe i rezultate prethodnih projekata, kao i na savetodavne kapacitete koji proističu iz ukupno 115 krivičnih istraga koje su dovele do krivičnog gonjenja u 37 slučajeva.

Pet od ovih krivičnih istraga su vodili timovi za prekograničnu istragu, uključujući prvi istražni tim u regionu u kome su bili predstavnici iz Severne Makedonije i Srbije.

20% istraga je vodila Agencija Evropske Unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima (Evrodžast). Projekat je podržao i zaključenje pet ugovora o pravosudnoj saradnji. Kao posledica toga, sada su Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, a od kraja 2020. godine i Albanija, zastupljene preko svojih državnih tužilaca za vezu sa Evrodžastom u Hagu. Njihovo prisustvo na lokaciji omogućava bržu i efikasniju saradnju sa svim zemljama članicama EU.

Četiri od šest zemalja Zapadnog Balkana su pripremile nove zakone i nacrte zakona za efikasniju međunarodnu saradnju u krivičnim postupcima. Projekat je pomogao Srbiji da bude efikasnija u krivičnom gonjenju dela trgovine kokainom sa Južnom Amerikom, omogućavajući Ministarstvu pravde Srbije da unapredi zakoniti okvir za unapređenje pravne pomoći u krivičnim pitanjima sa Brazilom i Argentinom.

Kako bi se uklonile komunikacione barijere u međunarodnoj saradnji, kursevi engleskog jezika su ponuđeni za 583 učesnika, od kancelarije javnog tužioca preko policijske službe do ministarstva pravosuđa i unutrašnjih poslova.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.