Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Energetska efikasnost u javnim zgradama

Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ); EU
Partneri: Ministarstvo za javna ulaganja
Period trajanja projekta:  2014.

Izazovi

  • Mnoge školske zgrade u Srbiji su stare, potrebno ih je sanirati, a takođe su i energetski neefikasne.
  • Opštine nemaju dovoljno finansijskih mogućnosti da investiraju u sanaciju školskih zgrada, tako da često mogu da se preduzimaju samo najhitnije mere.

Pristup

Cilj programa je energetski efikasna sanacija oko 30 školskih zgrada kako bi se potrošnja energije smanjila za najmanje 20% i poboljšalo okruženje u kojem se u školama koje učestvuju u ovom programu uči i podučava. Investicione mere će se koncentrisati na izolaciju zgrada (zidovi, krov, prozori, itd). Stari i neefikasni sistemi grejanja biće zamenjeni i primeniće se efikasna rešenja za ventilaciju zgrada.

Rezultati

Projekat će

  • povećati energetsku efikasnost školskih zgrada koje učestvuju u projektu,
  • poboljšati uslove za učenje i rad za oko 15.000 učenika i 2.000 nastavnika.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.