Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Fond za zeleni rast (GGF)

Inicira i finansira: KfW, Evropska investiciona banka
Partner: banke, lizing kompanije
Period projekta: 2009

Projekat: Fond za zeleni rast (GGF) je uticajni investicioni fond koji ublažava klimatske promene i promoviše održiv ekonomski rast, prvenstveno ulaganjem u mere koje smanjuju potrošnju energije, korišćenje resursa i emisiju CO2.

Finansira: Fond je dodatno podržan doprinosima Evropske komisije i Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i  grupe međunarodnih finansijskih institucija i privatnih investitora.

Zemlje korisnice: GGF posluje na 19 tržišta širom jugoistočne Evrope, Turske, regiona istočnog evropskog susedstva i Bliskog istoka i severne Afrike.

Upravljanje fondom: Specijalističke firme pružaju profesionalne usluge GGF-u. Savetnik, Finance in motion, uz podršku tehničkog savetnika, MACS, obezbeđuje da svaka investicija predložena Investicionom komitetu bude detaljno razmotrena u smislu rizika, mogućnosti i uticaja.

Finance in Motion kao menadžer za tehničku pomoć koordinira i sprovodi projekte tehničke pomoći pod nadzorom Komiteta za tehničku pomoć.

Pristup

Da bi se postigao značajan ekološki uticaj, investicije GGF-a ciljaju najmanje 20% smanjenja potrošnje energije i/ili emisije CO2, kao i dodatne uticaje koji se odnose na vodu, otpad i materijalne inpute. Fond to postiže radom sa lokalnim finansijskim i nefinansijskim institucijama, kao i programerima projekata obnovljive energije u svojim regionima delovanja.

Rezultati u Srbiji

  • Iznos kredita od uspostavljanja Fonda (EUR)   264.6M
  • Broj kredita od uspostavljanja Fonda 7,696
  • Usteda energije(MWh/yr)  850,398
  • Smanjenje emisije (tCO2/yr) 253,039

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.