Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Hitan program pomoći u sektoru energetike

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partner: Elektroprivreda Srbije (EPS)
Projektni period: 2001 – 2004. godine

Izazovi

  • Početkom novog milenijuma energetski sektor Srbije bio je u veoma lošem stanju zbog produženih ekonomskih sankcija i ratne štete.
  • Sve veća potrošnja energije stanovništva i industrije mogla bi se zadovoljiti samo efikasnijim korišćenjem kapaciteta. Zbog toga su postojeći objekti morali biti modernizovani. Pored toga, izgrađeni su novi proizvodni kapaciteti.

Pristup

Cilj hitnog programa bio je otklanjanje uskih grla u snabdevanju i ponovno pokretanje termoelektrana na ugalj i rudnika uglja kako bi se stabilizovalo snabdevanje električnom energijom u Srbiji. Prvo je sa 15,3 miliona evra finansiran uvoz struje i rezervnih delova.

U oktobru 2001. godine, KfW je potpisao još jedan ugovor o zajmu sa Elektroprivredom Srbije (EPS) u iznosu od cca. 51 milion evra za finansiranje uvoza rezervnih delova koji su bili hitno potrebni za velike remonte u termoelektranama i rudnicima uglja.

Rezultati

Program je:

  • omogućio stabilno snabdevanje Srbije električnom energijom počevši od zime 2001./2002.
  • omogućio remont najvećeg bloka elektrane Nikola Tesla B2 u Srbiji

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.