Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Jačanje ekonomija u ruralnim područjima Jugoistočne Evrope

Naziv: Podrška ekonomskoj diversifikaciji ruralnih područja u Jugoistočnoj Evropi (SEDRA II)
Naručilac: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija
Vodeća izvršna agencija: Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj Jugoistočne Evrope (SWG RRD)
Ukupno trajanje: od 2021. do 2025. godine
Kontakt
Karin Rau
karin.rau@giz.de

Kontekst

Kako su dom za gotovo polovinu stanovništva, ruralna područja su od velikog značaja za šest zemalja Jugoistočne Evrope (SEE) tj. Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju. Uprkos tome, ova područja suočena su sa procesima konstantnog starenja stanovništva, emigracije mladih i visokom stopom nezaposlenosti, koji su nekada dinamične oblasti pretvorili u napuštena područja.

Cilj

Stopa zaposlenosti i prihodi u ruralnim područjima zemalja JIE se poboljšavaju i u skladu su sa procesom pristupanja Evropskoj uniji (EU) i Deklaraciji iz Sofije.

Pristup

SEDRA II se nadovezuje na rezultate ostvarene kroz prethodne projekte. Takođe, tesno sarađuje sa Stalnom radnom grupom za regionalni ruralni razvoj (SWG) Jugoistočne Evrope koja je odgovorna za prekograničnu saradnju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

  1. Omogućavanje dijaloga na temu konkretne politike i pružanje tehničke ekspertize u oblasti ruralne ekonomske diversifikacije. To postiže ohrabrivanjem regionalnog političkog dijaloga i dijaloga na temu konkretne politike kroz unapređenje regionalnih kompetencija i ekspertiza, koje se tiču Zajedničke poljoprivredne politike EU (EU CAP) i Zelene agende i usklađivanjem nacionalnih politika zemalja JIE u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja sa EU CAP.
  2. Objedinjavanjem postojećih regionalnih i nacionalnih kooperativnih struktura za ruralni razvoj. Ovim je obuhvaćeno uspostavljanje tematskih habova za promociju zajedničkog učenja, razmena znanja i poboljšanje rada mreža za ruralni razvoj kroz učešće lokalnih udruženja za podsticanje razvoja odozdo prema gore.
  3. Promocija kreiranja regionalne vrednosti i lokalne otpornosti. Time se mogu promeniti socijalne i ekonomske odluke ruralnog stanovništva i pomoći im da bolje sagledaju perspektive za sebe i svoje porodice. SEDRA II takođe pruža savete o razvoju stabilnih i inkluzivnih poslovnih modela.

Poslednje novine: oktobar 2021. godine

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.