Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Jačanje vladavine prava u Srbiji

Naziv: Jačanje vladavine prava u Srbiji
Podržava: Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ)
Kofinansira: Evropska unija
Zemlja: Srbija
Politički partner: Ministarstvo pravde Republike Srbije
Projektni period: 2020. do 2025.
Ciljevi održivog razvoja: 16 Mir, pravda i snažne institucije / 5 Rodna ravnopravnost
Kontakt: Dr Stephan Heieck, stephan.heieck@giz.de

Kontekst

Članstvo u Evropskoj uniji (EU) je deklarisani cilj Vlade Srbije. Da bi unapredila članstvo, Srbija je inkorporirala korpus zajedničkih prava i obaveza poznatih kao EU acquis. Perspektiva Srbije za pristupanje EU usko je povezana sa Poglavljem 23 „Pravosuđe i osnovna prava“. Bez napretka u implementaciji Poglavlja 23 (i jačanja vladavine prava), ne može biti suštinskog napretka u procesu pridruživanja EU. Poslednjih godina Vlada Srbije sporo napreduje u sprovođenju ovog poglavlja. Smatra se da su veliki broj upravnih sporova i nedovoljno kvalifikovano osoblje doveli do znatnog broja zaostalih predmeta u Upravnom sudu. Istovremeno, nedostatak javno dostupne sudske prakse znači nedostatak transparentnosti u sudskoj praksi Srbije. Pravni sistem u celini se suočava sa ograničenjima, kako u svojoj primeni, tako i u primeni u oblastima kao što su procesno pravo ili osnovna prava. Još uvek nema dokazanih rezultata u slučajevima korupcije. Projekat se bavi ovim izazovima kao deo Programa dobrog upravljanja.

Cilj

Postignut je napredak u Akcionom planu Vlade Srbije za sprovođenje Poglavlja 23 “ Pravosuđe i osnovna prava“ pregovora o pridruživanju EU.

Pristup

Iako je glavni partner na projektu Ministarstvo pravde, projektne aktivnosti utiču na sve građane Srbije, pružajući im podršku u efikasnijem ostvarivanju njihovih prava. To je posebno važno za ugrožene delove stanovništva, za koje je pravedna i pristupačna institucionalna zaštita od vitalnog značaja.

Projektna podrška je usmerena na tri oblasti:

(1) pravosuđe

(2) borba protiv korupcije i

(3) zaštita osnovnih prava

Usmerenost na pravosuđe i osnovna prava pruža podršku Srbiji na njenom putu ka članstvu u EU. U globalnoj perspektivi, projektna podrška doprinosi ostvarenju ciljeva Agende za održivi razvoj do 2030. 16 – Mir, pravda i snažne institucije, kao i 5 – Rodna ravnopravnost.

 

Last update: August 2022

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.