Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Kreditne linije za razvoj opštinske infrastrukture

Po nalogu Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj (BMZ)
Partneri: Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), srpske partnerske banke (Banca Intesa, UniCredit)
Projektni period: 2008. – 2018.

Izazov

  • Srpski gradovi i opštine imaju ogromne potrebe za investicijama u modernizaciju javnih građevina, škola i vrtića, javnih preduzeća, ustanova sporta i kulture
  • Investicije su takođe neophodne za reorganizaciju i efikasno upravljanje komunalnim službama, posebno u oblasti javne rasvete, vodosnabdevanja i kanalizacije, prikupljanja čvrstog otpada i javnog transporta.
  • Većina opština imala je ograničen pristup bankarskim kreditima i uglavnom su se oslanjale na subvencije I transfere.
  • Reforma zakona omogućila je opštinama da realizuju neophodne investicije kombinujući sopstvene resurse, transfere iz državnog budžeta i kredite banaka.

Pristup

Projekat pruža mogućnost pre svega opštinama male i srednje veličine da finansiraju neophodne investicije u infrastrukturu i da dobiju zajmove za kupovinu opreme. Na taj način podržavamo unapređenje javne infrastructure, što predstavlja značajan preduslov za uspešan ekonomski razvoj i za jačanje samouprave u opštinama.

Odabrane lokalne partnerske banke usmeravaju kredite iz programa gradovima i opštinama za profesionalno isplanirane i ekonomski isplative  investicije u infrastrukturu. Štaviše, program obezbeđuje tehničku pomoć opštinama i bankama. Usluge konsultacija pružaju podršku opštinama prilikom planiranja i implementacije projekata i bankama u uspostavljanju procedura za finansiranje opština.

Najnovija kreditna linija za opštine koncentrisana je na promociju opštinskih investicija u energetsku efikasnost i mere zaštite životne sredine. Tom linijom KfW banka finansira širok dijapazon projekata, koji se bave grejanjem na biomasu, čvrstim otpadom i energetski efikasnom uličnom rasvetom.

Rezultati

  • Naše partnerske banke dobile su devet kreditnih linija u ukupnoj vrednosti od 111 miliona evra.
  • Više od 80 opština i njihovih komunalnih preduzeća finansiralo je u okviru ovog programa više od 350 prioritetnih projekata. Među njima su bile mreže za vodosnabdevanje i kanalizaciju, novi putevi ili popravke puteva, kamioni za otpad ili vodu i renoviranje opštinskih objekata poput vrtića, gradskih većnica ili javnih parkova.
  • Uz naše mere tehničke pomoći naše partnerske banke bile su u mogućnosti da izgrade znanje i ustanove procedure finansiranja opstina.
  • Istovremeno opštine su unapredile svoje kapacitete za pripremu i implementaciju projekata.
  • Program je implementiran u bliskoj saradnji sa projektom “Jačanje opština i komunalnih službi” organizacije GIZ.
  • Prateći uspeh programa dodeljeni su dodatni fondovi i nove kreditne linije biće ugovorene u 2015. Nove kreditne linije biće korišćene kako bi se finansirale lokalne mere za adaptaciju na klimatske promene.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.