Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Otvoreni Regionalni Fond za jugoistočnu Evropu – Modernizacija Opštinskih Usluga

Naručilac: Nemačko Savezno Ministarstvo za Ekonomsku Saradnju i Razvoj (BMZ)
Sufinansiran od: Švajcarski državni Sekretarijat za Ekonomske poslove (SECO)
Država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija
Politički partner: Regionalni Savet za saradnju (RCC)
Celokupan rok: 2006 – 2024.
Kontakt: Peter Wolf, Peter.Wolf@giz.de

Kontekst

Reforme koje unapređuju opštinske usluge igraju važnu ulogu u podizanju perpektive ovih šest država zapadnog Balkana (WB6) ka Evropskoj integraciji. Uslovi života građana moraju da se poboljšaju kroz bolje uslove zapošljavanja i poslovnu konkurentnost na lokalnom nivou, približavajući lokalnu privredu i administraciju u državama Zapadnog Balkana (WB6) Evropskim zahtevima. Ovo znači poboljšanje mogućnosti  lokalnih samouprava i institucija da prevaziđu velike administrativne i financijske izazove koji su u direktnoj vezi sa održivim lokalnim ekonomskim razvojem i modernizacijom opštinskih usluga

Cilj

Gradovi i opštine u državama Zapadnog Balkana poboljšavaju uslove za lokalni ekonomski razvoj u skladu sa EU standardima.

Pristup

Projekat unapređuje regionalnu saradnju i transfer znanja između javnih institucija, građana i privatnog sektora na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Ima tri glavna stuba:

  • Razvijanje inovativnih pristupa i primena najbolje prakse za opštinski razvoj i lokalni ekonomski rast. Prenos znanja se odvija kroz lokalne strukovne mreže partnera kao i strateško partnerstvo sa nemačkim ili Evropskim institucijama.
  • Podržavanje reformskih procesa u lokalno ekonomskom razvoju i međuopštinska saradnja. Pored procene opštinskih razvojnih potreba i podnošenje konkretnih reformskih predloga, najbolje prakse kao što je sistem e-registracije za sezonski rad iz Srbije biće prenet u druge zemlje Zapadnog Balkana
  • Lokalnim samopupravama će biti pokazano kako da koriste instrumente i alate za podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje poslovne klime. Ovo uključuje prijavu za fondove, promociju digitalne transformacije i inkluzivnost za ugrožene grupe stanovništva uz princip “Leave no one behind”.

 

Kontakt
Peter Wolf
Peter.Wolf@giz.de

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.