Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Ozelenjavanje javnog sektora – Rehabilitacija bolnice VMA

Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ); EU
Partneri: Ministarstvo rudarstva i energetike
Period trajanja projekta:  2020.

Izazovi

Velika većina javnih zgrada u Srbiji je energatski neefikasna i zahteva rekonstrukciju, a ovo se posebno odnosi na bolnice, koje imaju visoku i trajnu potrošnju energije. U bolnicama rasveta, grejanje i klimatizacija, bezbednosni sistemi, nadzor, liftovi, čišćenje, sterilizacija i operativne sale rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Povećani troškovi energije poseban su problem za bolnice koje zahtevaju ogromne količine vode, toplotne i električne energije. To se posebno odnosi na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu, koja je među najvećim bolnicama u Evropi s ogromnim zaostatkom u pogledu ulaganja i sanacije. Kada se uporedi potrošnja energije i vode u VMA i u nemačkim bolnicama uporedive veličine, vidljiv je veliki potencijal uštede u VMA u Beograd (u kojoj se troši 5 puta više vode, 3 puta više električne energije i 3 puta više gasa).

Pristup

Projekat se bavi energetski efikasnom rehabilitacijom Vojno Medicinske Akademije u Beogradu – VMA, najveće bolnice u Srbiji i jedne od najvećih u Evropi sa korisnim prostorom od oko 180.000m². VMA je poznata po visokim standardima u medicinskoj praksi i smatra se najistaknutijom medicinskom ustanovom u Srbiji. Originalna visokokvalitetna konstrukcija održavana je na izvanrednom nivou, međutim, delovi zgrade i većina njenih tehničkih instalacija i distributivnih sistema su dostigli kraj svog životnog veka nakon 39 godina rada.

Rezultati

Cilja projekta je:

  • Povećanje energetske efikasnosti u glavnoj zgradi i VMA sistemu daljinskog grejanja
  • Smanjenje godišnje potrebe za energijom i emisije CO2
  • Poboljšanje smeštaja i uslova rada u bolnici sveobuhvatnim preuređivanjem

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.