Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Podsticaji za upotrebu obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti kroz podršku finansijskog sektora

Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku sarad-nju i razvoj (BMZ), Savezno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, građevinarstvo i bezbednost reaktora (BMUB), EU
Partner: Ministarstvo rudarstva i energetike; različite finansijske institucije (banke, preduzeća koja se bave lizingom i osiguranjem)
Period trajanja projekta: 2008.– 2027.

Izazovi

  • Nizak stepen energetske efikasnosti: u Srbiji se za proizvodnju jedinice BDP-a troši četiri puta više energije nego u Nemačkoj.
  • Preduzeća u Srbiji još uvek koriste stara i neefikasna proizvodna postrojenja i postojeći fond zgrada je uglavnom zastareo i potrebno ga je obnoviti. Posmatrajući sa ekonomskog aspekta, u mnogim slučajevima se mogu primeniti efikasni načini gradnje, termička izolacija i moderni sistemi grejanja, a takođe i uvesti ekološka vozila.
  • Međutim, niske cene električne energije trenutno ne ohrabruju domaćinstva ili industriju da štede energiju.
  • Jedva da se koriste postojeći potencijali obnovljivih izvora energije.

Pristup

Program finansira ekonomski održive, ekološke projekte u malim i srednjim preduzećima, u privatnim domaćinstvima i opštinama. Nemačka razvojna banka (KfW) obezbeđuje sredstva za finansiranje bankama koje učestvuju u projektu.

Pored gore navedenih kreditnih linija, KfV nudi i savetodavne usluge srpskim finansijskim institucijama koje učestvuju u programu. Program podržava samo investicije sa uticajem na uštedu energije od najmanje 20% ili smanjenjem emisije CO2 od najmanje 20%.

Rezultati

Program

  • doprinosi efikasnom i ekološkom korišćenju energije,
  • podržava razvoj „ekološkog“ kreditnog programa („eco-loans“) u Srbiji.

KfW finansijski podržava implementaciju kreditnih linija za EE i OIE u ukupnom iznosu od 123 miliona evra. Otprilike 13.500 krajnjih zajmoprimaca je već dobilo kredit. Investicije u EE i OIE se nastavljaju kroz sredstva opredeljena kroz novi program – Low Carbon Energy Facility koji će obezbediti dodatnih 100 miliona evra.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.