Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Program „Centri za migracije i razvoj‟

Naziv: Program Centri za migracije i razvoj

Naručilac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Zemlja: Globalni  program koji se trenutno sprovodi  u 14 partnerskih zemlje: Albanija, Egipat, Gambija, Gana, Indonezija, Irak, Jordan, Kosovo, Maroko, Nigerija, Pakistan, Senegal, Srbija, Tunis

Glavne institucije zadužene za realizaciju: globalni, nacionalni implementacioni partneri u zemljama – nadležna ministarstva (npr. ministarstva za rad, socijalna pitanja ili migracije) kao i relevantna tela (npr. službe za zapošljavanje)

Ukupno trajanje: 2023 – 2026. god

Kontakt
Franz Josef Batz
zme@giz.de

Kontekst

Na svetu ima preko 281 milion migranata koji žive u zemlji u kojoj se nisu rodili. Većina ovih ljudi, približno 169 miliona, napušta svoju zemlju kako bi obezbedila sredstva za život kroz zapošljavanje u nekoj drugoj zemlji. Ovakvi migracioni tokovi donose značajan potencijal za razvoj u zemljama porekla i odredišta, kao i za same migrante. Sigurne, uređene i regularne migracije mogu obezbediti ključni doprinos održivom razvoju.

Cilj

Naši partneri iz državnog i nedržavnog sektora mogu da pruže delotvornu podršku utemeljenu na potrebama ljudima koji učestvuju u regularnim migracijama sa ciljem zapošljavanja ili obuke, dobrovoljnom povratku i reintegraciji, kao i u regionalnim migracijama.

Pristup

U partnerskim zemljama postoje Centri za migracije i razvoj. Oni deluju kao savetodavni centri za ljude koji žele da migriraju u Nemačku, Evropu ili u okviru svog regiona putem redovnih kanala, kako bi pronašli posao ili nastavili obrazovanje van granica sopstvene zemlje. Centri takođe pružaju usluge savetovanja ljudima koji su se vratili iz Nemačke, Evrope ili drugih zemalja, a kojima je potrebna podrška za reintegraciju u lokalnoj zajednici.

Usluge savetovanja im omogućavaju da donesu informisane i svesne odluke o migracijama. Pored toga, svima koji su zainteresovani za migracije Centri pružaju informacije o konkretnim merama za pripremu pojedinaca za regularne migracije u cilju rada ili obuke.

Mere o kojima klijenti dobijaju informacije obuhvataju:

  • stručno obrazovanje i obuku kako bi se ljudima omogućilo da iskoriste postojeće kanale za regularne migracije
  • mere koje prethode integraciji, kao što su, na primer, kursevi učenja jezika koje organizuju treće strane
  • podrška povratnicima u traženju posla ili osnivanju firme
  • psihosocijalna podršku

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.