Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Program Integrisanog upravljanja čvrstim otpadom

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partneri: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Projektni period:  2019. –

Izazovi

 • Odlaganje otpada na deponije ostaje dominantan oblik upravljanja otpadom.
 • Velika količina nesanitarnih deponija i ilegalnih smetlišta predstavlja ozbiljnu pretnju po zdravlje stanovništva, bezbednost životne sredine i očuvanje biodiverziteta.
 • Ozbiljni nedostaci u vezi sa sakupljanjem otpada i transportom otpada, kao što su nedostajući ili zastareli kontejneri za otpad, uglavnom loše stanje vozila za sakupljanje i neefikasno planiranje ruta dovode do značajnih gubitaka efikasnosti.
 • Minimiziranje stvaranja otpada i ponovna upotreba i reciklaža otpada je tek na početku. Odvojeno prikupljanje je slabo razvijeno i uglavnom se odnosi na pilot projekte nekih opština.
 • Tarife ne pokrivaju troškove i ne dozvoljavaju javnim komunalnim preduzećima (JKP) za upravljanje čvrstim otpadom da održavaju, modernizuju ili proširuju svoju infrastrukturu.

Pristup

Svrha Integrisanog upravljanja čvrstim otpadom je da uspostavi ekološki i higijenski ispravan, klimatski prihvatljiv, održiv i efikasan sistem upravljanja čvrstim otpadom u do tri regiona upravljanja čvrstim otpadom na putu ka usklađenosti sa EU, uz društveno prihvatljivu cenu. Ovo treba da doprinese smanjenju i eliminisanju štetnih uticaja komunalnog otpada na zdravlje ljudi, životnu sredinu i klimu, kao i da podrži ekonomski razvoj i unapređenje kvalitet života.

Program se sprovodi u dve faze:

 • Tokom prve faze priprema se tehnička i projektna dokumentacija, a opštine i njihova JKP za upravljanje čvrstim otpadom moraju da ispune određene kriterijume efikasnosti i učinka da bi se kvalifikovali za drugu fazu (pristup orijentisan na učinak).
 • Druga faza uključuje ulaganja u infrastrukturu za sakupljanje, reciklažu i tretman čvrstog otpada.

Rezultati

 • Dizajn Programa je zasnovan na prioritetima koje je definisala Vlada Srbije u okviru pregovora o pristupanju EU u vezi sa Poglavljem 27 (Životna sredina i klima).
 • Paralelno sa unapređenjem upravljanja čvrstim komunalnim otpadom i zaštitom životne sredine, koncept Programa predviđa podsticanje cirkularne ekonomije koja doprinosi održivom rastu privrede i novom zapošljavanju.
 • Programom su obuhvaćeni regioni upravljanja čvrstim otpadom (RUČO) Kruševac i Vranje, dok je u toku proces identifikacije 3. RČUO za pridruživanje programu.
 • Sledeće prioritetne investicione mere će se sprovoditi u okviru nekoliko investicionih faza Programa:
  • Uspostavljanje regionalnih centara za upravljanje otpadom sa sanitarnim deponijama.
  • Uvođenje odvojenog prikupljanja reciklabilnog materijala i organskog otpada.
  • Uvođenje sekundarnog sortiranja reciklabilnih materijala uspostavljanjem sortirnih stanica u regionalnim centarima za otpad.
  • Uspostavljanje adekvatnih kapaciteta za transfer i transport otpada.
  • Podrška kompostiranju organskog otpada (centralizovani i kućni nivo).
  • Uvođenje mehaničkog biološkog tretmana organskog otpada (MBT).
  • Zatvaranje smetlišta i nesanitarnih deponija.
 • Očekuju se izražene klimatske koristi – smanjenje emisije CO2 od 36.000 t/godišnje u RUČO Kruševac i još 30.000 t/godišnje u RUČO Vranje.
 • Faza I (pripremna faza) je uspešno završena za RUČO Kruševac i Vranje.
 • Očekuje se da faza II (investiciona faza) počne tokom 2023. godine.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.