Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Projekat obnovljivih izvora energije – vetropark Kostolac

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partneri: Elektroprivreda Srbije (EPS)
Projektni period: 2017. –

Izazovi

 • Potrošnja energije po jedinici bruto doma-ćeg proizvoda je četiri puta veća u Srbiji nego u Centralnoj Evropi i nastavlja da raste.
 • Domaći energetski sektor je loše diversi-fikovan i zavisan od zastarelih elektrana, kojima je potreban remont većeg obima.
 • Nedostatak novčanih sredstava u ener-getskom sektoru Srbije i visok javni dug sprečavaju finansiranje preko potrebnih investicija, posebno u oblasti modernih ekoloških tehnologija i obnovljivih izvora energije.
 • Proizvodnja električne energije, koja se prevashodno zasniva na lignitu, zagađuje životnu sredinu i klimu usled visoke emi-sije zagađujućih materija.
 • Transformacija energetskog sektora iz sektora koji je zavisan od fosilnih goriva u sektor proizvodnje koja nema štetne posledice po klimu i efikasnije upotrebe energije stavlja Srbiju pred veoma velike izazove.
 • Ogroman potencijal za proizvodnju strujeproizvedene iz obnovljivih izvora energije jedva da je do sada korišćen.

 

Pristup

Projekat podrazumeva izgradnju vetroparka 20 vetro-turbina kapaciteta do 66 MW.

Rezultati

Projekat:

 • se smatra važnim sastavnim delom evropskih integracija Srbije,
 • omogućuje razvoj obnovljivih izvora energije i smanjenje upotrebu fosilnih goriva,
 • stabilizuje snabdevanje električnom energijom u Srbiji uz pomoć veće diversifikacije u oblasti proizvodnje električne energije,
 • sa svojim značajem ima pozitivne efekte na srpske investicije u izvore obnovljive energije,
 • konstantno i isplativo unapređuje snabdevanje električnom energijom u Srbiji.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.