Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti

Naručilac: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Država: Srbija
Politički partner: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
Celokupan rok: 2022. do 2024.
Kontakt: Til Barmajer, till.barmeier@giz.de

Kontekst

Srbija prvenstveno koristi fosilna goriva – kao što su lignit, mazut i lož ulje – za proizvodnju toplotne i  električne energije u zastarelim proizvodnim postrojenjima. Rezultat su visoke emisije gasova sa efektom staklene bašte, povećano zagađenje vazduha i lokalni uticaji na životnu sredinu. Međutim, Srbija ima ogroman potencijal da koristi obnovljive izvore energije i poveća svoju energetsku efikasnost

Cilj

Javnost Srbije prihvata model kupca-proizvođača, u kome građani sami proizvode energiju koristeći mala solarna postrojenja. Štaviše, poboljšani su neophodni zakonski uslovi i usluge podrške za jačanje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Pristup

Projekat pruža podršku Ministarstvu rudarstva i energetike u uspostavljanju pravnog okvira za implementaciju modela kupac-proizvođač. U tom cilju razvija analize i planove za postavljanje temelja za širenje fotonaponskih sistema.

Projekat takođe finansira različite projektne modele koji se odnose na pristup kupac-proizvođač. Oni pokazuju tehnička i finansijska sredstva za korišćenje fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za sopstvenu potrošnju i napajanje u električnu mrežu. Projektni modeli su podržani saradnjom sa regionalnim partnerima i merama kojima se lokalnim akterima obezbeđuju visokokvalitetne informacije neophodne za korišćenje postrojenja kupaca-proizvođača. Dve od tih mera su usmerene na specifične potrebe žena i drugih ugroženih grupa.

Radionice i obuke na temu instalacije fotonaponskih sistema jačaju kompetencije instalatera, energetskih menadžera lokalnih samouprava, studenata elektrotehnike i učenika elektrotehničkih škola. Ovo doprinosi decentralizaciji energetskog sektora, pokretanju energetske tranzicije, razvoju ruralnih predela i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Saradnja sa različitim nacionalnim, regionalnim i lokalnim akterima omogućava široku primenu obnovljivih izvora energije u Srbiji.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.