Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Promovisanje privatnog sektora u Srbiji

Naziv: Razvoj privatnog sektora u regionima Srbije koji su u nepovoljnom položaju
Naručilac: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Sufinansirao: Evropska unija
Zemlja: Srbija
Vodeća izvršna agencija: Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Ukupno trajanje: od 2017. do 2022. godine

Kontakt
Tomislav Knezevic
tomislav.knezevic@giz.de

Kontekst

Već više od deset godina, Srbija radi na sprovođenju reformi ekonomije i društva. Proces je prilagođen ispunjavaju zahteva za pristupanje EU, a državne institucije i privatni sektor se suočavaju sa nekoliko izazova na putu pripajanja Evropskoj uniji.

Održavanje koraka sa ovim razvojem zahteva posvećenost i sistematsku saradnju između javnih i privatnih institucija baziranu na rezultatima, zajedno sa odgovarajućim uslugama sa ciljem da se promovišu mikro, mala i srednja preduzeća i startap kompanije. Naročito je potrebno uložiti napore da se promoviše privatni sektor u ekonomski slabije razvijenim regionima Srbije.

Cilj

Povećanje konkurentnosti i kapaciteta za inovativnost mikro, malih i srednjih preduzeća.

Pristup

Kako bi podržao Privrednu komoru Srbije, mala i srednja preduzeća, nadležna ministarstva, kao i druge javne i privatne institucije, projekat deluje u četiri oblasti:

  • Unapređenje servisa koji promovišu mala i srednja preduzeća kroz javne i privatne institucije
  • Promocija lepeze usluga dostupnih malim i srednjim preduzećima u lancu vrednosti u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, metalurgije i mehanike, održive poljoprivrede i turizma.
  • Savetodavne usluge u vezi sa nacionalnom industrijskom politikom. Fokus je na saradnji sa srpskim Ministarstvom privrede. Potrebe privatnog sektora u odabranim lancima vrednosti su obuhvaćene programima i uslugama javnog finansiranja.
  • Poboljšani su uslovi za razvoj set konkurentnih turističkih usluga u regionu donjeg toka Dunava u Srbiji.

Rast privrede i stope zapošljavanja su podstaknuti širenjem seta usluga koje su na raspolaganju malim i srednjim preduzećima. Projektne aktivnosti imaju za cilj jačanje odnosa među preduzećima u odabranim lancima vrednosti. Nova rešenja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) imaju za cilj povećanje produktivnosti malih i srednjih preduzeća.

Promocija startap kompanija podržava preduzetništvo u određenim regionima Srbije. Razvijaju se novi poslovni modeli za startap kompanije. Podrška ženama preduzetnicama.

Krajem 2019. godine, godine je proširen zahvaljujući sufinansiranju od strane EU kroz IPA fond za 2018. godinu. U okviru oblasti delovanja 2, uveden je novi lanac vrednosti i dodatno oblast delovanja.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.