Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Regionalna saradnja u oblasti evropskih integracija

Naziv: Regionalna saradnja u oblasti evropskih integracija
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ)​​​​​​​
Zemlja: Ekonomije Zapadnog Balkana u procesu pristupanja EU​​​​​​​
Politički nosilac: Savet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council – RCC)​​​​​​​
Trajanje projekta: 2012. do 2026.

Izazov

Ekonomije Zapadnog Balkana su svojim glavnim političkim prioritetom proglasile članstvo u Evropskoj uniji (EU). Iako su u različitom stepenu napredovale u procesu pristupanja, one se suočavaju sa mnogim zajedničkim izazovima.

Evropska komisija izdvojila je regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu kao ključni uslov za pristupanje EU. Značajan napredak je postignut u mnogim područjima, ali i dalje postoji potreba za jačanjem znanja i veština nadležnih tela. To se pre svega odnosi na usklađivanje i unapređenje procesa pristupanja EU kroz učenje na regionalnom nivou, kao i kroz primenu najboljih praksi.

Cilj

Regionalna saradnja između ekonomija Zapadnog Balkana učvršćena je u odabranim oblastima procesa pristupanja EU, kao što je posvećenost zajedničkom putu ka Evropskoj uniji i nova metodologija za pristupanje EU.

Naš pristup

Projekat koordinira, savetuje i podržava četiri regionalne mreže: mrežu ministarstava spoljnih poslova, mrežu organa nadležnih za koordinaciju EU integracija, mrežu IPA struktura i mrežu sekretarijata parlamentarnih odbora koji se bave procesom pristupanja EU. U njima se sastaju predstavnici/e relevantnih instutucija iz Zapadnog Balkana i diskutuju o razlicitim temama koje se odnose na EU, kao i o aktivnostima/mjerama projekta.

Projekat podržava zajedničko planiranje i upotrebu instrumenta pretpristupne pomoći, finansijskog instrumeta EU koji omogućava reforme. Osim toga, projekt podstiče diskusiju o zajedničkim izazovima u procesu proširenja EU i podstiče zajedničko pozicioniranje radi jačanja regionalne saradnje i poboljšanja dijaloga o prioritetima reformi. Jednakost polova je važna tema u sve četiri mreže.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.