Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Rehabilitacija hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partneri: Elektroprivreda Srbije (EPS)
Projektni period:
Bajina Bašta 2007. – 2013.
Zvornik 2011.- 2021.

Izazovi

  • Hidroelektrane Bajina Bašta i Zvornik izgrađene su 1968. i 1955. godine i premašile su svoj ekonomski i tehnički vek trajanja.
  • Bez sveobuhvatne rehabilitacije i modernizacije u hidroelektranama “Bajina Bašta” i “Zvornik” moglo bi doći do ozbiljnih kvarova čitavih mašinskih delova.
  • U obe hidroelektrane rehabilitacija turbina produžiće njihov vek trajanja za još 30 do 40 godina.

Pristup

Projekat u obe hidroelektrane podrazumeva rehabilitaciju turbina i modernizaciju elektro-mehaničke upravljačke opreme.

Rezultati

  • Projekti su unapredili kapacitet hidroelektrane Bajina Bašta i Zvornik za 15% i 30%,
  • 460 MW prvobitnih kapaciteta rehabilitovano je u potpunosti,
  • Dodatnih 77 MW snage za proizvodnju e-lektrične energije je pušteno u rad.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.