Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Rehabilitacija ugljenokopa Tamnava - Zapadno polje

Donor: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partner: Elektroprivreda Srbije (EPS); Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Project period: 2003. – 2007.

Izazovi

  • Dve trećine proizvodnje električne energije u Srbiji zavisi od termoelektrana, koje se uglavnom snabdevaju domaćim lignitom.
  • Rezerve uglja u ugljenokopu Tamnava – Istočno polje, koji je deo Kolubarskog basena sa najvažnijim nalazištima uglja u zemlji, gotovo su bile iscrpljene u 2007. godini.
  • Stoga je eksploatacija ugljenokopa Tamnava – Zapadno polje bila od ključnog značaja za snabdevanje ugljem termoelektrana Nikola Tesla A i B, najvećih termoelektrana u Srbiji.
  • Istovremeno, bilo je neophodno ublažiti štetne posledice degradacije na životnu sredinu.

Pristup

Cilj je bio da se omogući efikasna eksploatacija ugljenokopa Tamnava – Zapadno polje i da se obezbedi pouzdano snabdevanje električnom energijom što je preduslov održivog ekonomskog rasta. Ovo je postignuto izgradnjom i puštanjem u rad pet komponenti sistema ugljenokopa (rotor bager, sistem transportnih traka, odlagač, sistem snabdevanja električnom energijom i operativna kontrola pogonske stanice). Takođe, ovaj pristup podrazumeva planiranje razvoja površinskog kopa. Specijalne sesije obuke sa osobljem EPS-a koncentrisale su se na izradu plana za rekultivaciju, savremenih hidroloških modela i mera za odvodnjavanje. Projekat je takođe podrazumevao i pripremu plana za zaštitu životne sredine koji je postavio standarde za postrojenje i kasniju rekultivaciju ugljenokopa. Svrha rekultivacije je da se dno površinskog kopa koristi za poljoprivredu.

Rezultati

Projekat je

  • Omogućio efikasnu eksploataciju ugljenokopa,
  • Doprineo stabilnijem snabdevanju električnom energijom u Srbiji.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.