Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Sprovođenje reforme javnih finansija – Agenda 2030

Naslov: Sprovođenje reforme javnih finansija – Agenda 2030
Opis: Projekat podržava Srbiju u sprovođenju reforme javnih finansija u cilju pristupanja EU i ostvarivanja ciljeva Agende 2030
Ključne reči: Javne finansije, Agenda 2030, održivi razvoj, da niko ne bude izostavljen (leave no one behind – LNOB)
Naziv: Reforma javnih finansija – Agenda 2030
Podržava: Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ)
Kofinansiranje: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
Zemlja: Srbija
Politički partner: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Projektni period: 2022. do 2025.
Ciljevi održivog razvoja: 11, 16, 17
Kontakt: Milena Altmeyer, milena.altmeyer@giz.de vođa projekta

Stanje

Srbija želi da postane članica Evropske unije (EU) i potpisala je Agendu 2030, uključujući  Ciljeve održivog razvoja (COR) Ujedinjenih nacija. Efikasno, transparentno i odgovorno upravljanje javnim finansijama je osnova za postizanje ova dva cilja. Dok standardi i smernice EU služe kao vodič za neophodne reforme, principi Agende 2030 kao što su „da niko ne bude izostavljen“ i „podeljena odgovornost“ određuju način na koji reforme treba da se sprovode.

U Srbiji civilno društvo, međutim, nema dovoljno mogućnosti da učestvuje u odlučivanju, a neophodne reforme se ne sprovode dosledno.

Cilj

Srbija je sprovela ključne reformske korake za pristupanje EU i primenu Agende 2030. Istovremeno, akteri civilnog društva u većoj meri doprinose tome da se reforme sprovode konstruktivno i na osnovu činjenica i podataka.

Pristup

Projekat podržava mere iz Programa reforme upravljanja javnim finansijama Srbije, koje imaju za cilj delotvorniju internu finansijsku kontrolu i veću efikasnost sistema javnih finansija.

Pored toga, projekat savetuje državne institucije, a posebno Republički zavod za statistiku i Republički sekretarijat za javne politike, kako da efikasno i koherentno koordiniraju, sprovode i prate primenu Agende 2030.

Participativno, transparentno i odgovorno kreiranje politika zahteva učešće nedržavnih aktera u procesu donošenja odluka i praćenju primene Agende 2030. U tom cilju, projekat podržava Platformu „Održivi razvoj za sve“ koja okuplja različite zainteresovane strane i omogućava dijalog o Agendi 2030 između predstavnika i predstavnica civilnog društva, poslovnog sektora, naučno-istraživačke zajednice, medija i građana.

Svojim pristupom projekat takođe doprinosi boljoj koordinaciji politika za sprovođenje planiranih reformi. Ciljna grupa je celokupno stanovništvo Srbije.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.