Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Transbalkanski elektroenergetski koridor sekcije II - IV

Donator: Savezno  ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partner: Elektromreža Srbije (EMS)
Period projekta: 2012 –

Izazovi

 • Mnogi od 220 kV- dalekovoda u Srbiji su stari više od 50 godina
 • Analiza je pokazala da je isplativije izgraditi novu 400 kV mrežu nego rekonstruisati i dalje razvijati 220 kV- dalekovode.

Pristup

Operator prenosnog sistema Srbije, EMS će ovim programom obnoviti i ojačati prenosnu infrastrukturu sopstvene mreže i mreže prema susednim zemljama.

Strateški plan EMS-a je postepena nadogradnja prenosne mreže sa postojećeg naponskog nivoa od 220 kV na 400 kV.

Program se sastoji iz sledećih delova:

 • Sekcija II – Novi dalekovod (DV) 400 kV od podstanice (PS) Kragujevac 2 do PS Kraljevo 3 (59 km), sa nadogradnjom naponskog nivoa u PS Kraljevo 3 na naponski nivo 400 kV
 • Sekcija III – Dogradnja prenosne mreže u Zapadnoj Srbiji na naponski nivo 400 kV između PS Obrenovac i PS Bajina Bašta, što podrazumeva novi dvostrukii DV 400 kV od PS Obrenovac do PS Bajina Bašta (109 km), rekonstrukcija postojećih PS Obrenovac i PS Bajina Bašta sa dogradnjom PS Bajina Bašta na naponski nivo 400 kV
 • Sekcija IV – Nova 400 kV interkonekcija između Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koja podrazumeva deo na srpskoj teritoriji DV 400 kV (84 km) između PS Bajina Bašta, PS Višegrad (BiH) i TS Pljevlja ( Crna Gora)

Rezultati

 • Poboljšanje funkcionisanja i pouzdanosti tržišta električne energije u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Italiji
 • Unapređenje sigurnosti snabdevanja celokupnog elektroenergetskog sistema na Balkanu
 • Podrška integraciji evropskih tržišta električne energije, omogućavajući tako povećanu prekograničnu trgovinu i konkurenciju među dobavljačima
 • Bolja integracija obnovljivih izvora energije
 • Dalja integracija i proširenje 400 kV mreže u regionu
 • Viši nivo integracije obnovljivih izvora energije u regionu JIE
 • Smanjenje gubitka energije i emisije CO2

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.