Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Unapređenje socijalne infrastrukture u lokalnim zajednicama pogođenim izbegličkom krizom

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partneri: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja/ Ministarstvo za javna ulaganja
Projektni period: 2016.

Izazovi

  • Već godinama se ne ulaže u socijalnu infrastrukturu u strukturno slabim zajednicama, posebno na jugu Srbije.
  • Neodložna renoviranja objekata poput škola, vrtića i domova zdravlja su zapostavljena.
  • Mnoge strukturno slabe zajednice nemaju dovoljno kapaciteta za planiranje, osmišljavanje i kontrolisanje neophodnih ulaganja.
  • Slab sistem socijalne pomoći, visoka stopa nezaposlenosti (18% na teritoriji cele Srbije) i loša ekonomska situacija znače da većina Srba koja živi u strukturno slabim zajednicama ne vidi u njima budućnost za sebe i svoje porodice i odlučuje da napusti zemlju. U posebno nepovoljnom položaju su socijalno ugrožene grupe kojima su na raspolaganju samo loše plaćeni poslovi i koje uglavnom čine pripadnici romske manjine.
  • Cilj projekta je da se obnovi, proširi i izvrši rekonstrukcija kapaciteta socijalne infrastrukture u strukturno slabim zajednicama ili zajednicama pogođenim migrantskom krizom.

Pristup

  • Cilj pružanja pomoći je unapređenje usluga socijalne infrastrukture za lokalno stanovništvo, posebno ugrožene grupe, kao što su manjine (Romi) i migranti povratnici. Namera je da se smanji pritisak emigriranja lokalnog stanovništva, kao i mogući konflikti između migranata i lokalnog stanovništva.
  • Program obuhvata izgradnju ili rekonstrukciju, posebno vrtića, škola i zdravstvenih ustanova. Štaviše, dodatna mera bi trebalo da ugroženim grupama (posebno Romima) omogući pristup odgovarajućim javnim uslugama.

Rezultati

  • Projekat ima za cilj da realizuje više od 13projekata u najviše 9 opština na području tzv. balkanske rute (Bujanovac, Leskovac, Surdulica, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Šid, Subotica, Žabari and Beočin).

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.