Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u srpskim gradovima – Program III / IV (otpadne vode)

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partneri: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Projektni period:  2013. – 2022.

Izazovi

 • Otpadne vode se ispuštaju neprečišćene ili nedovoljno prečišćene;
 • Kanalizacioni sistemi su ponekad neadekvatni, nefunkcionalni i iziskuju prilagođavanja glavnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda;
 • Kvalitet postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ne zadovoljava kriterijume za prečišćavanje koje propisuju direktive EU;
 • Uklanjanje fekalnog i kanalizacionog mulja ne predstavlja dovoljno prečišćavanje.
 • Cene ne pokrivaju troškove i onemogućavaju javno-komunalnim preduzećima za vodosnabdevanje da održavaju, modernizuju ili prošire svoju infrastrukturu.

Pristup

Namera je da se obezbedi pouzdano i bezbedno snabdevanje vodom i prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa standardima EU i po cenama koje pokrivaju troškove i koje su društveno prihvatljive, kao i da se unapredi profitabilnost i upravljački kapaciteti preduzeća za vodosnabdevanje.

Program se odvija u dve faze:

 • Prva faza ima za cilj da opštine i njihova preduzeća za vodosnabdevanje ispune izvesne kriterijume koji se odnose na efikasnost i učinak kako bi se kvalifikovali za drugu fazu (pristup zasnovan na performansama). Tokom prve faze priprema se tehnička i projektna dokumentacija.
 • Druga faza obuhvata osnovna ulaganja u kolektore i prečišćavanje otpadnih voda, posebno u izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže.

 

 

Rezultati

 • Programom je obuhvaćena infrastruktura za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Kruševac i Vranje.
 • JKP su uvela cene koje pokrivaju troškove, uključujući minimalni budžet po kućnom priključku za održavanje sistema.
 • JKP su povećala efikasnost naplate naknada na preko 90% i poboljšala svoje ukupne poslovne rezultate kroz podršku Konsultanta za tehničku pomoć koja je pružena u okviru programa.
 • Doprinos pristupanju EU i implementaciji evropskih standarda u sektoru otpadnih voda

Dostignuća u Kruševcu:

 • Poboljšanje prečišćavanja komunalnih otpadnih voda
  • Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za 90.000 ekvivalent stanovnika sa solarnim sušenjem mulja.
 • Ušteda energije i doprinos borbi protiv klimatskih promena
  • Linija mulja sa solarnim sušenjem mulja i linija biogasa koje su implementirane na PPOV doveli su do direktnih ušteda energije od 47% (kWh/godišnje) korišćenjem biogasa, uštede energije od 1 GWh kroz solarno sušenje mulja i 20 t godišnje emisija CO2.
 • Poboljšano sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda
  • 60,3 km kanalizacione mreže je obnovljeno i/ili novoizgrađeno.
  • Izgrađeno 11 novih kanalizacionih pumpnih stanica + 1 rehabilitovana.
 • Zaštita infrastrukture od poplava
  • 1,5 km Garskog potoka uređeno je merama zaštite od poplava.
 • Nabavljena nova mehanizacija
  • 1 mlazni kamion za kanalizaciju, 1 kombinovana radna mašina, 1 traktor, 1 kombi za prevoz osoblja, 1 dostavno vozilo – pikap, 2 prikolice za rad i transport, 1 mini bager Bobcat.

Dostignuća u Vranju:

 • Poboljšanje prečišćavanja komunalnih otpadnih voda
  • Izgrađena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za 70.000 ekvivalent stanovnika.
 • Poboljšano sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda
  • 22 km kanalizacione mreže je obnovljeno i/ili novoizgrađeno.
  • 7 novih kanalizacionih pumpnih stanica.
 • Nabavljena nova mehanizacija
  • 1 mlazni kamion za kanalizaciju, 1 teleskopski utovarivač, 2 prikolice za rad i transport, 1 terensko vozilo.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.