Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u srpskim gradovima srednje veličine– Programi I, II i V (vodosnabdevanje i manji deo otpadne vode)

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partneri: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Projektni period: 2008. – (kraj) 2023.

Izazovi pre početka realizacije programa

 • Curenja na distributivnoj mreži, zastareli kućni priključci i neadekvatni merni sistemi prouzrokuju gubitke vode od 30-60%.
 • Kvalitet vode nije u skladu sa standardima Svetske zdravstvene organizacije, dok su reke i podzemne vode zagađene u velikoj meri.
 • U skoro svim opštinama koje učestvuju u programu otpadne vode se odvode u javnu kanalizaciju, a potom se ispuštaju u reke bez prethodne prerade u postrojenjima za preradu otpadnih voda.
 • Cene ne pokrivaju troškove i onemogućavaju javno-komunalna preduzeća za vodosnabdevanje da održa-vaju, modernizuju ili prošire svoju infrastrukturu.

Pristup

Namera je da se obezbedi pouzdano i bezbedno snabdevanje vodom i prečišćavanje otpadnih voda po cenama koje pokrivaju troškove i koje su društveno prihvatljive, kao i da se unapredi profitabilnost i upravljački kapaciteti preduzeća za vodosnabdevanje. Programi se sastoje iz dve faze:

 • Prva faza ima za cilj da opštine i njihova preduzeća za vodosnabdevanje ispune izvesne kriterijume koji se odnose na efikasnost i učinak kako bi se kvalifikovali za drugu fazu. Pripremljena je tehnička i projktna dokumentacija.
 • Druga faza obuhvata veće investicije u rekonstrukciju i proširenje kapaciteta za vodosnabdevanje i priključke novih delova grada / zajednice na glavnu mrežu.

 

Rezultati

 • 18 opština učestvuje/učestvovalo je u 3 programa (Program I: Kraljevo, Loznica, Pančevo, Šabac, Smederevo, Sombor, Vršac, S. Mitrovica; Program II: Aleksinac, Vranje, Jagodina, Leskovac, Pirot, Trstenik; Program V: Kikinda, Paraćin , Vrbas, Knjaževac) sa više od 1.000.000 korisnika.
 • Uvedene energetski efikasne tehnologije distribucije i tretmana vode za piće – 25% uštede električne energije (kWh /godišnje), smanjenje emisije CO2 za 6.000 t/god., ušteda uglja od 2.000 t/god.
 • Povećani kapaciteti za proizvodnju i tretman vode za piće
  • 8 postrojenja za prečišćavanje vode (uključujući PP Kikinda u izgradnji koja će rešiti višedecenijski problem kvaliteta vode).
  • 2 stanice za hlorisanje
  • 15.970 m3 povećan kapacitet rezervoara
  • 19 novih bunara
 • Zaštita od poplava za vodovodnu infrastrukturu
  • Poplavni nasip za zaštitu od poplava Lozničkog bunara
  • Pešački most dužine 109 m u Trsteniku preko Zapadne Morave
 • Poboljšano sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda
  • 19 km kanalizacione mreže u Loznici, Pančevu i Smederevu
  • Kanalizaciona pumpna stanica u Pirotu
 • Prošireni kapaciteti za transport i distribuciju pitke vode
  • 440 km magistralnih i distributivnih mreža
  • 23 pumpne stanice
  • 30.968 kućnih vodomera
  • 10.700 kućnih priključaka
 • Osigurano racionalno korišćenje vodnih resursa
  • Nabavljena oprema za detekciju curenja za 16 opština
  • Digitalizovano praćenje i kontrola sistema vodosnabdevanja (SCADA) u 11 opština
  • Poboljšana ušteda vode
  • Gubici vode smanjeni
 • Nabavljena nova mehanizacija
  • 9 mlaznih kamiona za kanalizaciju
  • 17 bagera
  • 15 kamiona
  • 4 kamiona cisterne za vodu
 • Unapređeni su kapaciteti za planiranje i implementaciju projekata, uvedene naknade za pokrivanje troškova, poboljšani poslovni rezultati JKP kroz podršku Konsultanta za tehničku pomoć koja je pružena u okviru programa.
 • Dat je doprinos pristupanju EU.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.