Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Zaštita biodiverziteta na Paliću / Ludašu

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partneri: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Projektni period: 2018. – 2022.

Izazovi

 • Ludaško jezero je 1977. godine stavljeno pod zaštitu Ramsarske konvencije. Zajedno sa susednim Palićkim jezerom i peskovitim oblastima oko Subotice, Ludaš je međunarodno priznata oblast za zaštitu biljnih vrsta i ptica.
 • Sa 214 vrsta ptica, uključujući i one značajne poput plavokljune i beloglave patke, te činjenicu da je stepsko jezero, Ludaško jezero pored Subotice je jedinstveno u Srbiji.
 • Ono je sa susednim Palićkim povezano kanalom, koji služi kao kanalizacioni kolektor za Palić i okolinu. Ludaško jezero se gotovo isključivo puni iz Palićkog jezera.
 • Ljudski uticaj i faktor u izmeni režima vode i veliki nanosi nutrijenata iz kanalizacije i poljoprivrednih aktivnosti suštinski su promenili karakter oba jezera.

Pristup

 • Cilj projekta je da se poboljša kvalitet vode u sistemu vodosnabdevanja Palić-Ludaš kako bi se uspostavilo “potencijalno prirodno stanje”, uzimajući u obzir da ljudi žive na području sliva ovih jezera i koriste obližnje zemljište.
 • Cilj programa se može podeliti na tri podcilja:
  • Zaštita biodiverziteta na području Palića i Ludaša tako što će se izgraditi zeleni zaštitni deo sa biciklističkom stazom i kulama za posmatranje ptica i preduzeti mere za unapređenje autohtone flore i faune (biomanipulacija- selektivni ribolov invazivnih vrsta)
  • Higijensko uklanjanje i prerada otpadnih voda po povoljnim i društveno prihvatljivim cenama, uključujući poboljšano uklanjanje nutrijenata kroz proširenje kanalizacione mreže u selu Palić i renoviranje postojećeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici.
  • Jačanje institucionalnih kapaciteta Opštine Subotica, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija Subotica” i JP „Palić-Ludaš”.

Rezultati

 • Vraćanje jezera (i okolnog područja) u pređašnje stanje
 • Poboljšano sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih vodaImproved municipal wastewater collection and disposal
  • 17 km nove kanalizacione mreže u naselju Palić
  • 1 nova kanalizaciona pumpna stanica u naselju Palić
  • 4,9 km novog potisnog voda za transport otpadnih voda sa Palića do PPOV
 • Poboljšan tretman komunalnih otpadnih voda
  • Dodatno uklanjanje fosfora iz otpadnih voda PPOV Subotica, ostvareno izgradnjom bloka za uklanjanje fosfora
 • Stvaranje tampon zona na jezerima Palić i Ludaš
  • Uspostavljanje tampon zone zelenog pojasa oko jezera ukupne površine 32 ha
  • Uspostavljanje servisnog puta oko jezera, za pristup mašina za održavanje
 • Balansiranje riblje populacije u jezeru Palić
  • Nabavka motornih čamaca i opreme za ribolov
  • Masovna ribolovna kampanja invazivnih vrsta i poribljavanje autohtonim vrstama
 • Nabavljena nove mašine za održavanje i laboratorijska oprema za praćenje kvaliteta jezera

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.